Mogen we micra-pacemakers in het lichaam laten zitten?

 

Micra-pacemakers worden niet zoals gewone pacemakers direct onder de huid ingebracht, maar in het hart zelf. Ze zijn bij een overledene dus veel moeilijker te verwijderen. En de vraag is, of dat nodig is.

Branchevereniging BGNU heeft begin oktober 2017 die vraag voorgelegd aan LVC, LOB en BRANA, en hen verzocht om op zo kort mogelijke termijn uitsluitsel te geven of verwijdering voor crematie of begrafenis nodig is. Ook heeft BGNU de problematiek aangekaart bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De ambtenaar aldaar informeerde ons, begin november, dat de fabrikant van de Micra-pacemaker heeft laten weten: 

Final Disposition without Removing the Micra TPS
In countries where explanation of an implanted device is not required, the Micra TPS device may be safely buried or cremated along with the remains of the deceased. In addition, even in countries where explants postmortem is required, a device may be unintentionally cremated. Regardless of the intent, extensive testing conducted by Medtronic and the Southwest Research Institute has proven the Micra TPS can be safely cremated both inside and outside of the deceased body.

BGNU heeft nogmaals de collega-brancheverenigingen gevraagd uitsluitsel te geven op basis van deze nieuwe aanvullende informatie of deze micro-pacemakers in het lichaam mogen blijven zitten.