Levenlanglerenkrediet gestart

 

Met ingang van studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar, die geen recht meer heeft op studiefinanciering, geld lenen om collegegeld of lesgeld voor een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Dit Levenlanglerenkrediet kan vanaf 8 juni 2017 worden aangevraagd bij DUO voor de duur van een opleiding.

De hoogte van het Levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat betaald moet worden en de rente is gelijk aan de rente die studenten met recht op studiefinanciering betalen.

Stopt het recht op Levenlanglerenkrediet, dan moet op 1 januari van het daaropvolgende jaar begonnen worden met terugbetalen. De rente staat dan telkens voor vijf jaar vast. De lening moet in vijftien jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk.