Standaardformulier voor digitale aangifte van overlijden

 
BGNU Sheet Prognose Overledenen

3 BGNU-ondernemers hebben in hun regio, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, namens ons allemaal verteld hoe inefficiënt het is om elke keer met een ander aanmeldformulier van de gemeente te moeten werken. Door de toename van het aantal overledenen de komende jaren neemt de noodzaak tot efficiency alleen maar toe.

Dit heeft indruk gemaakt op de vele deelnemende gemeenteambtenaren en het denkproces voor klantvriendelijkheid naar ondernemers is in gang gezet!!

BGNU Sheet Aanmelden Procedure

Ons pleidooi om 1 standaardformulier past in de recente uitspraak van de leden van VNG dat 'wat gezamenlijk kan, ook doen’. Binnen VNG loopt het project digitale agenda 2020 waarin de standaardformulieren aangifte van huwelijk, geboorte, verhuizing en overlijden door KING ontwikkeld en aangeboden worden aan de gemeenten.

In Zaanstad, Den Bosch, Maastricht en Zuid-Plas worden pilots ontwikkeld voor de implementatie van onder andere het standaardformulier aangifte van overlijden. De 1e fase is dat deze gemeenten hun organisatie inrichten voor dit formulier. Naar verwachting is na de zomervakantie de tijd rijp om de synchronisatie van ons aanneemformulier te starten. Ter voorbereiding hierop is VNG/KING in de persoon van Randy Eichhorn beschikbaar om (technische) kennis inzake deze pilot met ons te delen. De contacten lopen via de BGNU (info@bgnu.nl).

BGNU Sheet Consequentie Overledenen

Wij roepen uitvaartondernemers en hun softwareleveranciers op die bij bovengenoemde gemeenten de overlijdensmeldingen doen, zich aan te melden bij BGNU om samen met de software leveranciers de synchronisatie van ons aanneemformulier met het digitale aangifteformulier van overlijden te realiseren. Mail naar info@bgnu.nl