Cijfers Sociaal en Cultureel Planbureau over Duurzame Inzetbaarheid

 

In de card stack 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017' laat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zien hoe werkgevers denken over verschillende thema's die met duurzame inzetbaarheid samenhangen. 

De rol van de werkgever bij duurzame inzetbaarheid

Mensen zijn duurzaam inzetbaar als zij gezond en productief kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. In hun huidige functie, maar als dat nodig is, ook elders. Duurzame inzetbaarheid is erop gericht om te voorkomen dat mensen door bijvoorbeeld werkloosheid, kennisveroudering of ziekte uit het arbeidsproces raken en aan de zijlijn komen te staan. Duurzame inzetbaarheid vraagt inzet van de werkgever en de werknemer. De werknemer, omdat het nu eenmaal zijn inzetbaarheid betreft. De werkgever, omdat door te investeren in personeel, uitval voorkomen kan worden. Hoe werkgevers hun rol zien en hoe zij die invullen toont de card stack. 

Denken over duurzame inzetbaarheid compact samengevat

De kaarten in de card stack beschrijven de manier waarop werkgevers hun personeelsbeleid vormgeven en investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Per kaart wordt één thema uitgelicht, waardoor u snel naar het onderwerp kunt gaan dat voor u van belang is. 

Grote diversiteit aan inzetbaarheidsthema's

Flexibilisering, scholing, prioritering in het personeelsbeleid, balans werk-zorg, oudere werknemers en inclusief werkgeverschap: het komt allemaal aan bod in de card stack. 

Praktisch aan de slag met duurzame inzetbaarheid

In 2016 en 2017 heeft BGNU vier workshops rond het thema duurzame inzetbaarheid georganiseerd. Verschillende onderwerpen werden belicht: gezondheid en roosteren, vitaal vakmanschap en het passend houden van de functie van uitvaartverzorger. Ook heeft TNO de uitvaartbranche vergeleken met de rest van Nederland waar het om duurzame inzetbaarheid gaat. Kortom: een vloed van informatie voor uitvaartondernemers om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Wie daarbij wil weten hoe andere werkgevers tegen duurzame inzetbaarheid aankijken, vindt die kennis nu overzichtelijk weergegeven in de card stack


De card stack 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017' is gebaseerd op gegevens uit het Arbeidsvraagpanel, een langlopend onderzoek onder 3000 werkgevers en is een vervolg op de rapporten die eerder verschenen onder de titel Vraag naar arbeid.