BGNU-regiobijeenkomst Utrecht

 
BGNU Regiobijeenkomst Utrecht 2017

Om 8 uur verzamelde negen lokale uitvaartverzorgers en Paul Koeslag namens BGNU zich in Utrecht om elkaar informeel te ontmoeten en te kijken waar we elkaar kunnen versterken of helpen. Diverse onderwerpen werden besproken, zoals BTW, digitale aangifte, ervaringen met regionale crematoria en begraafplaatsen. Kennis en ervaringen hebben we met elkaar gedeeld.

Als eerste initiatief is er gelijk een app-groep opgericht om snel bij elkaar te kunnen informeren of collega's bijvoorbeeld net die rouwbrief op voorraad hebben waarvan je bijvoorbeeld 10 exemplaren te kort komt. Unaniem werd aangegeven tweemaal per jaar bijeen te willen komen. In het najaar is de volgende regiobijeenkomst Utrecht. 

Mocht je hierbij aanwezig willen zijn en ben je werkzaam als uitvaartverzorger in de regio Utrecht, geef je op en stuur een mail naar info@bgnu.nl.