Act small first

 

Van alle ondernemingen in Nederland heeft 96 procent minder dan 25 medewerkers. "Think small first" is daarom een goed leidend principe waar het gaat om wet- en regelgeving voor ondernemers. Maar er moet niet alleen aan kleinere ondernemingen gedacht worden, er moet ook naar gehandeld worden. Daarom zet MKB-Nederland waar het om Europese wet- en regelgeving gaat in op "Act small first". Stel regels pas vast, als ze voor kleine ondernemingen werkbaar zijn.

In de EU worden veel regels vastgesteld en maatregelen genomen die het ondernemingsklimaat in Nederland bepalen. MKB-Nederland heeft daarom een lobby-agenda 2017 voor de Europese Unie opgesteld. Enkele prioriteiten die MKB-Nederland zich daarin stelt zijn:

  • Vermindering van de administratieve lasten
  • Geen onnodige lasten bij regelgeving stoffen
  • Meer doel-bepalingen over arbeidsomstandigheden (in plaats van middelbepalingen)
  • Bestrijding van cybercrime op Europees niveau

De lobby-agenda is onder andere aangeboden aan Robert de Groot, de Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij de EU. Hij staat open staat voor de inbreng van het mkb voor onderwerpen die op de Europese agenda staan en maakt zich hard voor mkb-ondernemingen.

Deze lobby-agenda kunt u downloaden via onze kennisbank.