Duurzame inzetbaarheid

 

Door de vergrijzing gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog naar uiteindelijk 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting.
We moeten dus met z’n allen langer doorwerken. Voor zowel werknemers als werkgevers heeft dit gevolgen. Opdracht aan werknemers is om voortdurend te blijven leren en zich te ontwikkelen. Bij de werkgevers ligt de uitdaging om te zien welke veranderingen op ons afkomen en wat dit betekent voor de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.  Deze duurzame inzetbaarheid is een centraal thema in de afgesloten CAO voor de uitvaartbranche.

De steeds dynamischere arbeidsmarkt eist ook dynamische werknemers. Technologie verandert alles in onze samenleving. Kennis van nu kan over een paar jaar al weer achterhaald zijn. Daarom moeten werknemers een leven lang leren om fit te blijven voor de arbeidsmarkt. 

Brancheorganisatie BGNU speelt hierop in door het komende jaar (november 2016-november 2017) vijf workshops te organiseren over duurzame inzetbaarheid. Dit onderwerp is een van de centrale thema’s in het BGNU-jaarplan 2016. De eerste startbijeenkomst werd op 9 november in Utrecht gehouden. De volgende bijeenkomsten zijn op 1 februari, 10 mei, 13 september en een slotbijeenkomst op 1 november 2017. De uitkomsten zullen gebruikt worden voor de inzet van de CAO-onderhandelingen in 2018.

Tip: BGNU-leden zijn bij voorbaat van harte welkom deel te nemen aan de workshops. Noteer de data dus alvast in uw agenda!