Nieuws


Wat kun je als ondernemer zelf doen om meer bevlogen medewerkers te krijgen?

Uw medewerkers zijn het visitekaartje van uw onderneming. Bevlogen werknemers zijn dan ook belangrijk voor een succesvolle onderneming, en bevlogenheid is belangrijk voor het geluk en de duurzame inzetbaarheid van die medewerkers zelf. De Team Scan van MKB-Nederland maakt het mogelijk om hier concreet mee aan de slag te gaan.

BGNU informeert Ministerie VWS over thanatopraxie

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verkent, in het kader van de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging, het veld rond thanatopraxie en consulteert daarom verschillende stakeholders in de branche. Uiteraard is BGNU het gesprek met het Ministerie aangegaan.

Mogen we micra-pacemakers in het lichaam laten zitten?

Micra-pacemakers worden niet zoals gewone pacemakers direct onder de huid ingebracht, maar in het hart zelf. Ze zijn bij een overledene dus veel moeilijker te verwijderen. En de vraag is, of dat nodig is.

Heeft u een veilige site?

Het aantal websites van BGNU-leden met een "slotje" is meer dan verdubbeld!

Update digitale aangifte van overlijden

Vorige maand praatten Randy Eichhorn en Maurice van Erven (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten - KING) de werkgroep DAO van branchevereniging BGNU bij over de digitalisering van de aangifte van overlijden.

Nulmeting cybersecurity in het mkb en bij BGNU

Cybersecurity is een van de grote uitdagingen van uitvaartondernemingen in deze tijd. En niet alleen van uitvaartondernemingen. Studenten van de Haagse Hogeschool deden een nulmeting in het mkb en dus ook onder BGNU-leden.

Arbeidscontracten: de bomen in het bos

Leden van branchevereniging BGNU kunnen van de whitepaper van MKB Servicedesk gebruikmaken om maatwerk in arbeidsrelaties te bieden. In de whitepaper geeft MKB Servicedesk een overzicht van verschillende soorten arbeidscontacten en hun voor- en nadelen.

Staan uw klantbeoordelingen online?

Bijna driekwart van de Nederlanders raadpleegt online klantbeoordelingen, maar nog geen vijfde van het mkb speelt daarop in, aldus MKB-Nederland.

Jaarlijkse bijeenkomst EFFS in Lissabon

BGNU is aangesloten bij de Europese brancheorganisatie EFFS en wordt daarin vertegenwoordigd door Wouter van Aaken. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van EFFS werd gesproken over repatriëringsregels, de Europese kwaliteitsnorm en marketing.

Uw voordelen van een NaVU-leerbedrijf

Het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) bestaat uit een theorie-examen en een praktijkstage. De stage moet doorlopen worden bij een door de Stichting NaVU erkend leerbedrijf.