Nieuws


Verslag workshop AVG 16 april 2018

Maak uw onderneming AVG-bestendig, net als de bijna 40 BGNU-ers die de workshop AVG op 16 april 2018 in Utrecht volgden. Dataminimalisatie, bewaartermijnen en bsn’s: gesneden koek voor workshopleiders Hans Duin, financieel manager UNC, Sam Kieboom van MKB-huisjuristen en René van Etten van Threadstone Cybersecurity.

Maak uw uitvaarten duurzamer

GreenLeave maakte een serie filmpjes voor uitvaartverzorgers met tips hoe zij uitvaarten duurzamer kunnen maken.

CAO Uitvaartbranche onderhandelingsresultaat

​Op 17 april jl. is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe tweejarige cao Uitvaartbranche. Er is een intensieve periode van overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan.

Communicatie mortuaria verbeterd

Overleg tussen brancheverenigingen BGNU en VMG heeft ertoe geleid dat de regels rond mortuaria in de gezondheidszorg zijn verduidelijkt en de communicatie erover is verbeterd.

Workshop implementatie AVG 16 april 2018

Hans Duin, financieel manager UNC, maakte de uitvaartonderneming AVG-klaar. René van Etten van Threadstone Cybersecurity weet alles van privacy en digitale veiligheid. Samen geven zij voor BGNU-leden de workshop AVG, op 16 april in Utrecht.

Beoordelingskader alternatieve lijkbezorging naar Tweede Kamer

Het Beoordelingskader alternatieve vormen van lijkbezorging vormt een belangrijke stap in de herziening van de Wet op de lijkbezorging. Branchevereniging BGNU juicht een objectieve beoordeling van nieuwe initiatieven van lijkbezorging toe.

Digital Trust Centre zoekt praktijkvoorbeelden

De Ministeries van Economische Zaken en van Justitie en Veiligheid zijn gestart met de oprichting van een ‘Digital Trust Center’ (DTC). Dit wordt een landelijke platform met actuele informatie over risico’s van digitalisering en adviezen over de digitale veiligheid van bedrijven.

Gezellige regiobijeenkomst Noord

Op 13 maart 2018 kwamen 15 BGNU-leden uit noordoostelijk Nederland bijeen in Zwolle. BGNU-bestuurslid David Meiboom (De Laatste Eer Uitvaartverzorging, Steenwijk) en Brenda Siebrand-Koper (Uitvaartverzorging B. Siebrand-Koper, Kampen) organiseerden de eerste ledenbijeenkomst voor deze regio.

Loondoorbetaling bij ziekte

Het verkorten van de periode waarover bij ziekte loon doorbetaald moet worden, is al jarenlang een wens van mkb-ondernemers. MKB-Nederland zet zich daarvoor in en BGNU volgt het onderwerp op de voet.

NetwerkEvent 14 maart: natuurbegraven

Een stel hooggehakte zwarte pumps in de modder. Dat zien we op de dia die Walter Kooy, voorzitter Brana, aanklikt nadat hij de vraag stelde: “Natuurbegraven, wat betekent het voor u als uitvaartverzorger?” Natuurbegraven is een kleine, maar groeiende markt, waar uitvaartverzorgers niet meer omheen kunnen.