Nieuws


Meer verzuim door psychische klachten

Het verzuim als gevolg van psychische klachten, waaronder werkstress, neemt toe. Leidinggevenden zijn de spil in het tegengaan daarvan. Ook in uw uitvaartonderneming!

Kritisch artikel naar aanleiding van D66-inititatiefnota Uitvaartwet

Op 12 november 2018 zette D66-Kamerlid Monica den Boer de wensen van haar partij ten aanzien van de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging uiteen met de initiatiefnota ‘Naar een moderne Uitvaartwet’. Dat maakte uiteraard veel reacties los.

Bijeenkomst Duurzaam fysiek werk

Op 4 december 2018 organiseert Buro voor Fysieke Arbeid samen met TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een landelijke bijeenkomst van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk: de gelegenheid om (in) goede voorbeelden te delen.

Nieuwe directeur voor UNC Uitvaartzorg

Nadat Matthijs de Gee deze zomer liet weten eind dit jaar te stoppen als directeur van BGNU-lid UNC Uitvaartzorg, laat de onderneming nu weten een nieuwe directeur gevonden te hebben in de persoon van Alexandra Howard.

Slachtoffer van cybercrime?

De politie heeft, specifiek voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), een brochure geschreven over cybercriminaliteit.

Verslag General Assembly European Federation for Funeral Services (EFFS)

BGNU-vertegenwoordiger Wouter van Aaken was aanwezig bij de General Assembly van EFFS in Zaragoza. Lees hier het laatste nieuws uit Europa!

Uw website is belangrijk!

Vrijwel alle uitvaartondernemingen hebben een website. Maar doet die website voor uw onderneming wat u ervan verwacht? Haalt u eruit wat erin zit?

BGNU verheugd over D66-plan Uitvaartwet

BGNU is verheugd te vernemen dat D66 een aantal BGNU-wensen ten aanzien van de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging heeft overgenomen. Kamerlid Monica den Boer zette het standpunt van D66 uiteen in een artikel in dagblad Trouw op 12 november 2018.

Uitvaartonderneming sponsort orgel?

Ton Nagel, Kerkorganist en orgelbouwer in Den Bosch, benaderde BGNU met een niet-alledaags verzoek: kan BGNU helpen om een aantal kerkorgels voor Nederland te behouden?

Werknemers herplaatsen

De uitvoeringsregels van het UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus 2018 op onderdelen aangepast. BGNU geeft een overzicht van de wijzigingen en gaat in op de herplaatsingsverplichting.