Nieuws


Roos Zwetsloot neemt afscheid van Monuta

Vanaf 1 mei 2019 neemt Roos Zwetsloot, directeur Uitvaartzorg, afscheid van Monuta.

BGNU NetwerkEvent 13 februari 2019: werken in tijdelijke teams

Werken in tijdelijke teams. Het gebeurt in de uitvaartbranche volop. Maar dat die teams klantgestuurd opereren, en in een volledige onlineomgeving, is nog verre toekomstmuziek. Toch trokken veel bezoekers van het NetwerkEvent de conclusie dat ze goed bezig zijn.

Stem BGNU is gehoord

De stem van BGNU is gehoord, zo blijkt uit de brief van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren, over de wijziging van de Wet op de lijkbezorging.

Handreiking voor kleine werkgevers: medewerkers informeren over pensioenen

Uitvaartondernemers hebben een zorgplicht voor hun werknemers waar het gaat om pensioenen. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft daarvoor een handreiking opgesteld.

Scan hoe toegankelijk de website van uw uitvaartonderneming is

U kunt eenvoudig beoordelen of de website van uw uitvaartonderneming toegankelijk is voor mensen met een beperking. MKB-Nederland heeft hiervoor met Stichting Accessibility en Thuiswinkel.org (de brancheorganisatie voor webwinkels) de Zelfscan Toegankelijkheid ontwikkeld.

Aanpassen salarisadministratie voor reparatie 3e WW-jaar

De Stichting PAWW gaat uitvaartondernemers informeren over premie-inhouding en afdracht voor de reparatie van het derde WW-jaar.

Sandra Schellekens CEO Dela België

Sandra Schellekens wordt per 1 januari 2020 benoemd als CEO van DELA België.

Minister wacht op advies Gezondheidsraad voor nieuwe Uitvaartwet

Minister K. Ollongren schrijft in haar lang verwachte brief aan de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet op de lijkbezorging dat zij de Gezondheidsraad om advies vraagt voor nieuwe methoden van lijkbezorging.

Freelancers en uitzendkrachten in Register Uitvaartverzorgers SKU

Per 1 februari 2019 opent Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) het Register Uitvaartverzorger (RU) voor Freelancers!

Nieuwjaar, nieuwe regels: veranderende wet- en regelgeving 2019

Aan het begin van ieder nieuw jaar verandert er wet- en regelgeving voor werkgevers. BGNU informeert u hierover.