Links

BGNU vormt de spil binnen de uitvaartbranche.

Door het lidmaatschap van de Brancheorganisatie Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen laten uitvaartondernemingen zien de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel te hebben en garant te staan voor onze kernwaarden: medeleven, betrouwbaarheid, transparantie en keuzevrijheid.

BGNU weet zich ondersteund door onderstaande Stichtingen om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen.

Keurmerk Uitvaartzorg: SKU

Ondernemingen met het Keurmerk zijn deskundig, betrouwbaar en transparant. BGNU-leden beschikken over het Keurmerk Uitvaartzorg of zijn doende dat te behalen. Op initiatief van de rechtsvoorgangers van BGNU is deze Stichting in 2006 opgericht.

Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg: NaVU

Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is, op initiatief van BGNU, het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) in het leven geroepen.

Ombudsman Uitvaartwezen: Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

De onafhankelijke Ombudsman behandelt klachten van consumenten over een uitvaart. Deze geschillenregeling is tot stand gekomen op initiatief van BGNU. 

Duurzame Uitvaart: GreenLeave 

GreenLeave is tot stand gekomen dankzij het enthousiasme van enkele BGNU-leden en wordt ondersteund door BGNU.

BGNU is aangesloten bij MKB-Nederland 

Vakblad Brancheblad Uitvaartzorg​

BGNU is eigenaar van het Brancheblad Uitvaartzorg, het onafhankelijke vakblad voor uitvaartprofessionals.

Samenwerkende partners in de uitvaartbranche

De Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB) is de vakorganisatie voor begraven en begraafplaatsen.

Brana (Branchevereniging Natuurbegraafplaatsen Nederland) is de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland. 

LVC is de de branchevereniging voor de Crematoria waarbij alle crematoria in Nederland zijn aangesloten.

Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties vertegenwoordigt diverse uitvaartverenigingen en is ontstaan na een fusie in 2007.

Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg behartigt de belangen van de mortuariumbeheerders die zorg dragen voor een correcte overdracht van de overledene aan de uitvaartondernemer die door de nabestaanden is aangewezen.

Nederlands Instituut voor Thanatopraxie verzorgt de tijdelijke conservering van een overledene.

Digitale Nazorg verzorgt data door de inhoud van computers, telefoon, USB-sticks, geheugenkaarten en zelfs navigatiesystemen toegankelijk te maken voor nabestaanden. 

Cao Uitvaartbranche & Arbo

Werkgeversorganisaties cao Uitvaartbranche

BGNU maakt samen met Nardus en WVNC onderdeel uit van de werkgeversorganisaties cao Uitvaartbranche.

Werknemersorganisaties cao Uitvaartbranche

Overige

Voor een verklaring van erfrecht of voor het vinden van een executeur, verwijzen wij naar Verklaring van erfrecht en Stichting Bewind en Executele Nederland.

Nederlandse Transplantatie Stichting verstrekt informatie over donorschap en alles rondom de transplantatie.

Digitale nazorg kan de computer, laptop, telefoon, tablet e.d. van de overledene toegankelijk maken en beschadigde apparatuur herstellen en de opgeslagen data geheel of gedeeltelijk redden.