Uw vereniging

Op zoek naar statuten, verslagen, etc.? Hier vindt u ze!

Logo BGNU

Statuten BGNU

Huishoudelijk reglement BGNU

Contributiestaffels

Begrotingen

Jaarplannen

Financiële jaarrapporten

Secretariële jaarverslagen

Verslagen ledenvergaderingen