Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

BGNU is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

De Ombudsman Uitvaartwezen behandelt geschillen tussen BGNU-leden en hun klanten.

Klanten van BGNU-leden kunnen een geschil voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Voor de behandeling van deze geschillen is er een reglement opgesteld en een Ombudsman benoemd. Op basis van hoor- en wederhoor bestudeert de Ombudsman het geschil en komt tot een voor beide partijen bindende uitspraak.

Mevrouw mr. M.E.T. Schellekens bekleedt sinds 1 januari 2015 de functie van Ombudsman Uitvaartwezen.

Lees meer over de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

BGNU Ombudsman Uitvaartwezen Marliz Schellekens Marliz Schellekens