Webinars over nieuwe pensioenstelsel

 

VNO-NCW/MKB-Nederland en AWVN organiseren voor werkgevers een serie webinars naar aanleiding van het pensioenakkoord. Het eerste webinar wordt georganiseerd op 20 januari 2022.

Meedoen en vragen stellen

Tijdens het webinar op 20 januari van 9.30 tot 10.30 uur worden de belangrijkste wijzigingen in het pensioenstelsel toegelicht, wordt stil gestaan bij de uitgangspunten voor gesprekken met werknemersorganisaties en pensioenuitvoerders en is er, natuurlijk, aandacht voor de kosten: hoe kan de overstap naar een nieuw pensioencontract kostenneutraal gemaakt worden?

Aanmelden kan via de website van MKB-Nederland. In het inschrijfformulier kunt u ook de vragen die u nu al heeft over dit onderwerp kwijt, zodat daar tijdens het webinar op ingegaan kan worden.

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

20220111 BGNU Webinars over nieuwe pensioenstelsel

In de periode 2023-2027 gaat Nederland over naar een nieuw pensioenstelsel. De uitgangspunten voor een goed pensioen veranderen en werkgevers moeten hun pensioenregelingen aanpassen. Het is belangrijk om vooraf een goed beeld te hebben van wat er allemaal op u afkomt en wat dat voor uw onderneming en uw werknemers betekent. 2022 is daarvoor het juiste moment! Er is tijd om goed te kijken naar de huidige pensioenregeling en de keuzes die gemaakt kunnen worden voor een nieuwe.

VNO-NCW/MKB-Nederland en AWVN helpen u daarbij met een reeks webinars die in de loop van dit jaar georganiseerd worden.