Omikron en uitvaarten

 

Vanaf heden, 15 januari 2022, gelden nieuwe quarantaine regels zoals afgekondigd tijdens de persconferentie van 14 januari. Voor het overige blijven de huidige maatregelen gelden tot in ieder geval 25 januari a.s.. Dan zal de overheid opnieuw de situatie bekijken.

Maximaal 100 bezoekers

Het aantal personen voor de uitvaartplechtigheid is gemaximeerd tot 100 exclusief personeel. Dit aantal geldt vanaf vandaag, dus voor de uitvaarten die nu (nog) in bespreking zijn.

Geen coronatoegangsbewijs

De coronatoegangsbewijzen zijn niet verplicht voor uitvaartcentra met een horecafunctie of andere functie waar een uitvaart plaatsvindt.

Het dragen van een mondkapje blijft verplicht. Zodra de zitplaats is ingenomen kan het mondkapje af.

Quarantaine regels

De hoofdregel luidt:

  • U bent uitgezonderd van quarantaine wanneer u langer dan 1 week geleden een boostervaccin heeft gekregen  of
  • u bent korter dan 8 weken geleden positief getest en hersteld van corona en u heeft ook geen klachten

Mocht u of uw medewerker(s) niet aan deze voorwaarden voldoen dan gelden de basisregels:

  • Bent u positief getest op corona; dan geldt de thuis-isolatie, u laat u testen bij de GGD en die geeft de duur en de regels aan
  • Bent u in de buurt geweest van iemand met corona gaat u in quarantaine en laat u zich testen op dag 5. Is de uitslag negatief dan kunt u uit quarantaine.

Voor meer gedetailleerde informatie over de quarantaine regels verwijzen wij u naar de rijksoverheid.

Noodopvang voor kinderen

Mensen met een cruciale functie bij een uitvaart worden aangemerkt als werkzaam in de zorg. Zij kunnen gebruik maken van de noodopvang als zij zelf hun kinderen niet kunnen opvangen. Kijk voor meer informatie: noodopvang.

Uw rol als uitvaartverzorger

Natuurlijk dragen wij ook de verantwoordelijkheid om het risico van besmetting tot het minimum te beperken. Dit vraagt een andere rol voor u, uitvaartondernemer of uitvaartverzorger, want van u wordt gevraagd de overheidsrichtlijnen uit te voeren en te handhaven. Wij realiseren ons dat dit niet altijd even gemakkelijk is. 

Ondanks de lockdown kunt u eten en drinken blijven faciliteren in het uitvaartcentrum.  Wij adviseren u om tijdens de condoleance de genodigden een vaste plek aan te wijzen en het eten en drinken te laten serveren.

Beperkte besmettelijkheid van de overledene

Langs deze weg willen wij u erop attenderen dat een positief op Covid-19 geteste overledene nagenoeg niet meer besmettelijk is en bij andere lichamen gekoeld kan worden. Ook kan de overledene gewoon thuis opgebaard worden en de naasten kunnen afscheid nemen. Uiteraard gelden de gebruikelijke beschermingsmaatregelen. 

Noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ons gemeld dat voor de uitvaartbranche de noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar is gesteld. Wat houdt dit in? Op het moment dat u kunt aantonen dat uw eigen voorraad reeds 30 dagen niet meer toereikend is vanwege leveringsproblemen op de markt, kunt u een beroep doen op deze noodvoorraad. Op de website van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) (noodvoorraad beschermingsmiddelen) vindt u nadere informatie over de wijze waarop u de middelen kunt bestellen en de regels die bij de uitgifte gehanteerd worden.

Uitstel verlof voor begraven of cremeren door hoog sterftecijfer

Op ons verzoek heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan VNG dringend verzocht om gemeenten op te roepen om generiek een afwijkende termijn voor begraven of cremeren te stellen. Hierdoor hoeft niet voor iedere overledene apart toestemming te worden gevraagd voor verlenging van de termijn.