Thuis door corona (update)

 

Corona kan een aanleiding zijn voor uitvaartmedewerkers om thuis te blijven. Hoe zit het ook alweer met de coronaregels rond ziekte, isolatie en quarantaine?

Isolatie of quarantaine

20220331 BGNU Thuis door corona Isolatie of quarantaine

Isolatie is niet hetzelfde als quarantaine. Een uitvaartmedewerker moet zich isoleren als hij positief getest is op corona. De isolatie duurt dan minimaal 5 dagen. Daarna mag de werknemer weer naar buiten als hij 24 uur zonder klachten is.

Heeft de medewerker klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting, maar is dat nog niet door een (zelf)test bevestigd of ontkend, dan is het advies om uit voorzorg thuis te blijven: in quarantaine te gaan.

Contact met positief getest persoon?

20220804 BGNU Thuis door corona Contact met positief getest persoon

Een medewerker hoeft niet in quarantaine als hij in contact is geweest met iemand met corona. Wel is dan het advies om:

  • Contact met kwetsbare personen te vermijden gedurende 10 dagen nadat men in de buurt van iemand met corona was;
  • Extra alert te zijn op klachten, en thuis te blijven tot er een negatieve (zelf)testuitslag is;
  • Direct te (zelf)testen bij klachten.

Is de testuitslag positief dan gaat de medewerker in isolatie. Hoelang de medewerker in isolatie moet blijven, is gemakkelijk na te gaan met de check van mijnvraagovercorona.nl.

Wanneer testen, en wanneer in quarantaine

20220331 BGNU Thuis door corona Wanneer testen en wanneer in quarantaine

De regels rond testen op het coronavirus en quarantaine zijn steeds meer maatwerk geworden. Daarom heeft de overheid praktische informatie hierover verzameld op de website mijnvraagovercorona.nl. Daarmee kan per situatie worden nagegaan hoe te handelen.

Basisadviezen blijven

20220331 BGNU Thuis door corona Basisadviezen blijven

De coronapandemie is nog niet weg. Het is daarom belangrijk om te blijven opletten en elkaar te helpen om besmettingen op de werkvloer te voorkomen. De basisadviezen naleven, helpt daarbij.

De basisadviezen zijn: regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, thuis blijven bij klachten, en zorgen voor goede ventilatie in binnenruimtes. Ook een deel van de tijd thuiswerken is nog steeds verstandig; maak afspraken met uw medewerkers over hybride werken.


Vragen over ziekte en afwezigheid door corona

Er is sprake van een ziekmelding als uw medewerker door zijn klachten de eigen werkzaamheden niet kan verrichten. Kortom: te ziek is om te werken.

De overheid adviseert om thuis te blijven bij (milde) klachten die passen bij het coronavirus en dan altijd een coronazelftest te doen. Is de uitslag van de zelftest negatief, dan mag men weer naar buiten.

Is de uitslag van de zelftest positief? Dan kan met de check op mijnvraagovercorona.nl nagegaan worden welke maatregelen genomen moeten worden en hoelang een eventuele isolatie moet duren.

Als de klachten dusdanig mild zijn, dat de medewerker zonder de corona-adviezen wel zou komen werken, is er geen sprake van een ziekmelding. Probeert u dan met de medewerker na te gaan of werkzaamheden vanuit huis kunnen worden verricht.

Als een medewerker door ziekte niet in staat is om de eigen arbeid te verrichten, bestaat er recht op uitkering. In verband met de privacy is doorgaans bij werkgever en verzekeraar de aard of oorzaak van de ziekte niet bekend.

Nee. Alleen als een medewerker door ziekte niet in staat is om de eigen arbeid te verrichten, bestaat er recht op uitkering. Een medewerker die in quarantaine zit, maar geen gezondheidsklachten heeft, is juridisch gezien niet ziek. U kunt met de werknemer nagaan welke werkzaamheden vanuit huis verricht kunnen worden. De medewerker heeft tijdens quarantaine recht op loon.

De overheid vraagt van iedereen die positief getest is op corona om iedereen met wie zij in de afgelopen dagen contact hadden, te informeren, zodat ook die personen een zelftest kunnen doen. Daaronder vallen dus ook collega’s. 

De regels rondom privacy gelden onverkort! Bij een ziekmelding is een medewerker niet verplicht de aard of oorzaak daarvan aan de werkgever te vertellen. Als werkgever mag hier ook niet naar vragen.

Vermoedt u dat een medewerker besmet is met het coronavirus, regelt u dan een telefonisch consult met de bedrijfsarts. Als er sprake is van een infectieziekte die de gezondheid van andere medewerkers in gevaar kan brengen, zoals corona, dan kunt u erop vertrouwen dat de bedrijfsarts u informeert.