Leaflet met tips voor livestreamen van uitvaarten beschikbaar

 

In de coronatijd heeft iedereen kunnen ervaren dat het livestreamen van een begrafenis- of crematieplechtigheid veel voordelen met zich meebrengt. Maar het streamen van een uitvaart is natuurlijk niet voor iedereen de beste optie. BGNU helpt nabestaanden om een goede afweging te maken.

Kiezen voor livestreamen

20220914 BGNU Leaflet met tips voor livestreamen van uitvaarten beschikbaar

Het livestreamen van uitvaartplechtigheden heeft bewezen dat het meerwaarde heeft: het maakt het mogelijk om in intieme kring afscheid te nemen van een dierbare, en die momenten te delen met hen die net iets verder weg staan. Soms letterlijk, want het maakt het ook mogelijk om een uitvaart vanuit het buitenland bij te wonen.

Maar niet voor alle nabestaanden ligt de keuze om van livestreaming gebruik te maken even zeer voor de hand. BGNU heeft daarom voor haar leden een leaflet gemaakt waarin de voor- en nadelen van het streamen van de uitvaartplechtigheid op een rij gezet zijn. De leaflet bevat ook tips om het maken van de opnames goed te laten verlopen, en om te zorgen dat kijkers de uitvaart ook echt meebeleven.

Leden kunnen de leaflet “Tips voor het livestreamen van uitvaarten” downloaden in de kennisbank van BGNU en gebruiken in contacten met (toekomstige) nabestaanden.