Ombudsman Uitvaartwezen helpt

 

Dat de Ombudsman Uitvaartwezen klachten van consumenten over een uitvaart behandelt, is algemeen bekend. Maar de Ombudsman doet meer, en daar kunt u uw voordeel mee doen!

Niks te klagen

De Ombudsman Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over een uitvaart. Op basis van hoor en wederhoor doet hij een uitspraak die zowel voor de consument als de betrokken ondernemer bindend is. In de afgelopen vijf jaren deed de Ombudsman in gemiddeld een op de 14.000 uitvaarten van BGNU-leden een bindende uitspraak naar aanleiding van een klacht: 25 klachten in vijf jaar tijd.

Wel vragen

Niet iedereen die contact opneemt met de ombudsman dient een klacht in. De Ombudsman doet dan ook meer dan alleen op basis van hoor en wederhoor tot bindende uitspraken komen. De Ombudsman adviseert en bemiddelt ook. En dat doet hij niet alleen voor opdrachtgevers die na afloop van een uitvaart met vragen zitten: ook BGNU-leden kunnen met hun vragen terecht bij de Ombudsman.

Klacht = kans

Onder de noemer Klacht = kans gaf de vorige Ombudsman Uitvaartwezen in het Brancheblad Uitvaartzorg tips aan ondernemers hoe zij met klachten kunnen omgaan en hoe zij die kunnen voorkomen. Ook de huidige Ombudsman, mr. Eddy Heuzeveldt, ziet het als een deel van zijn taak om ondernemers te helpen om klachten te voorkomen.

Sparren en bemiddelen

20210401 BGNU Ombudsman Uitvaartwezen helpt als sparringpartner en bemiddelaar

Leden van de bij het Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangesloten brancheorganisaties, waaronder BGNU, kunnen dan ook contact met de Ombudsman opnemen als ze met hem willen sparren om een klacht te voorkomen of behoefte hebben aan bemiddeling.

Als sparringpartner en bemiddelaar doet de Ombudsman geen concrete aanbevelingen: de klager kan immers op een later moment alsnog besluiten om een klacht in te dienen bij de Ombudsman. Wel kan de Ombudsman dan helpen om richting te geven aan een oplossing en dat kan veel tijd (adviezen worden doorgaans binnen 10 dagen gegeven) en emotie schelen. En, niet onbelangrijk, er zijn voor leden van BGNU geen kosten aan verbonden.


Meer informatie over de adviesrol van de Ombudsman Uitvaartwezen leest u in de kennisbank van BGNU.


Ombudsman in coronatijd

20210401 BGNU Ombudsman Uitvaartwezen helpt bij extra kosten rouwvervoer in coronatijd

Tijdens de coronapandemie is het soms nodig om patiënten naar een verder gelegen ziekenhuis te verplaatsen. Wanneer de patiënt daar overlijdt en teruggebracht wordt naar zijn woonplaats, zijn daar vaak extra kosten aan verbonden die niet altijd door een uitvaartverzekering gedekt worden. Nabestaanden kunnen dan een beroep doen op een overheidsvergoeding. De Ombudsman Uitvaartwezen zorgt voor de uitvoering van die regeling. Meer informatie daarover leest op de website van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.