Nadere informatie nieuwe coronamaatregelen uitvaartbranche

 

De nieuwe coronamaatregelen brachten ook nieuwe onduidelijkheden met zich mee. Ten aanzien van onderstaande punten is er nieuwe informatie voor u!

20210122 BGNU Nadere informatie nieuwe coronamaatregelen uitvaartbranche

Groepsgrootte
In tegenstelling tot eerdere berichten geldt voor de groepsgrootte bij uitvaarten met ingang van 25 januari aanstaande dat kinderen tot en met 12 jaar WEL meegeteld moeten worden.

Condoleance
Nabestaanden en belangstellenden bij een condoleance mogen na 21.00 uur niet meer over straat. Een condoleance wordt niet gezien als een uitvaartplechtigheid en valt dus niet onder de uitzondering op de avondklok.

Bezoek aan rouwkamers
Ook wie in de avonduren een bezoek wil brengen aan een 24-uursrouwkamer moet rekening houden met de avondklok. Een dergelijk bezoek valt niet onder de uitzonderingen op de avondklok en de verplaatsingen zullen dus voor 21.00 en na 04.30 uur moeten plaatsvinden.

Werkgeversverklaring
Op deze website van MKB-Nederland vindt u antwoord op praktische vragen over het invullen van de werkgeversverklaring.

Cruciaal beroep
De uitvaartzorg is een cruciaal beroep waar het om kinderopvang gaat. Vanuit de overheid werd tijdens de eerste coronagolf aangegeven dat de uitvaartzorg in dit opzicht gezien wordt als vallende onder de zorg.


Veelgestelde vragen over de nieuwe coronamaatregelen die eind januari 2021 zijn ingegaan

Ja, voor werk mogen meerdere mensen in huis komen. De overledene kan dus thuis opgebaard worden. Afscheid nemen van de overledene in de thuissituatie kan - in verband met het maximumaantal personen dat thuis ontvangen mag worden - alleen door de bewoners van dat huis, plus één ander persoon per dag.

Nee. In de thuissituatie mag per dag maar één persoon ontvangen worden. Een condoleance is dus niet mogelijk.

Nee, een 24-uurskamer wordt gezien als het verlengde van de thuissituatie: dus maximaal 1 bezoeker van buiten het gezin dat de sleutel heeft, per dag.

Ja, maar daarvoor gelden de algemene regels voor binnenruimten: 

  • maximaal 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel) als de grootte van de ruimte dat toelaat, 
  • er is van te voren bekend wie er aanwezig zijn,
  • er is een gezondheidscheck gedaan,
  • en iedereen heeft zoveel mogelijk een vaste zitplaats.

Nee, voor activiteiten buiten geldt een maximum van 2 personen. Informeer, als overwogen wordt een erehaag te vormen, of de betreffende veiligheidsregio daar toestemming voor geeft.

Meer informatie over de coronaregels voor binnen en buiten is te vinden op de website van de overheid.