Nabestaandenmachtiging Belastingdienst

 

De Belastingdienst wil het voor nabestaanden mogelijk maken om belastingzaken van de overledene digitaal af te handelen. Vanaf 28 september 2021 worden ervaringen opgedaan met deze nabestaandenmachtiging.

Machtiging

Tot nu toe konden nabestaanden alleen op papier zelf aangifte doen voor een overledene. Ook was het lastig om zicht te krijgen op de fiscale zaken van de overledene: welke aangiften zijn al gedaan of moeten nog? Welke vorderingen staan er nog open?

Vanaf 28 september 2021 is het mogelijk voor nabestaanden om met een machtiging toegang te krijgen tot de belasting- en toeslagenportalen van de overledene. Dit maakt het voor hen eenvoudiger om overzicht te krijgen én zij kunnen de verschillende aangiften digitaal doen. Ook de toeslagenzaken kunnen zo digitaal worden afgehandeld. Met de machtiging stapt de nabestaande of zijn hulpverlener als het ware in de schoenen van de overledene: alles wat die kon met betrekking tot aangiften, bezwaren, etc, kan de gemachtigde dan ook. De Belastingdienst verwacht daarmee nabestaanden echt te helpen met het afwikkelen van praktische zaken na een overlijden.

Nog in ontwikkeling

De nabestaandenmachtiging is nog niet af - zaken zoals bijvoorbeeld hoe de nabestaanden worden aangesproken (nu is dat nog als de overledene) moeten nog worden aangepast - maar is al wel functioneel en kan dus al gebruikt worden. Het gebruik helpt de Belastingdienst om de nabestaandenmachtiging verder te verbeteren. Als uitvaartverzorger of nazorgmedewerker kunt u nabestaanden dus op deze dienst van de Belastingdienst wijzen.

De Belastingdienst start het werken met de nabestaandenmachtiging rustig op. Pas in 2022 zal de Belastingdienst, als de ervaringen positief zijn, ook in brieven aan nabestaanden spreken over de nabestaandenmachtigng. Tot dat moment communiceert de Belastingdienst er alleen via de website, de Belastingtelefoon en in de toelichting op de aangifte over.

Praktische informatie

20210928 BGNU Nabestaandenmachtiging Belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst is de praktische informatie over de nabestaandenmachtiging en wat men moet doen om die te krijgen, te vinden. De daar beschreven werkwijze kan in de komende maanden aangepast worden; de website geeft dan de actuele informatie.