Makkelijker preventief testen op Covid-19

 

Het kabinet heeft een tijdelijke regeling in het leven geroepen om het voor bedrijven waar thuiswerken niet mogelijk is, gemakkelijker en goedkoper te maken om werknemers preventief te testen. Ook werkgevers in de uitvaartzorg kunnen van die regeling gebruik maken.

De regeling is alleen gericht op bedrijven waar mensen vanwege de aard van het werk niet thuis kunnen werken en waar het in de werksituatie moeilijk is de 1,5 meter afstand te handhaven. De regeling loopt tot 31 mei 2021 en kan dan mogelijk met een maand verlengd worden.

Via arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen

20210330 BGNU Makkelijker preventief testen op Covid 19 via arbodiensten en BIG geregistreerde artsen

Arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen kunnen zich voor de tijdelijke regeling aanmelden. Zij maken afspraken met werkgevers en voeren de testen uit, en ontvangen via de regeling per test een tegemoetkoming van 20 euro (exclusief btw). Daarbij gaat het om antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. Het advies is om die preventieve testen twee keer per week af te nemen.

Eigen teststraat?

20210330 BGNU Makkelijker preventief testen op Covid 19 in eigen teststraat

Er zijn meerdere mogelijkheden om de samenwerking met een BIG-geregistreerde arts vorm te geven. Zo zijn er commerciële aanbieders en arbodiensten die gebruikmaken van de regeling en waarmee werkgevers een overeenkomst aan kunnen gaan.

Wie op een locatie zit waar meerdere bedrijven preventieve testen willen afnemen, kan overwegen om (samen) een eigen prikstraat in te richten. Als er voldoende medewerkers zijn die eraan deelnemen, kan dat voordeliger zijn dan een externe aanbieder inschakelen.

Nu nog niet mogelijk, maar binnenkort waarschijnlijk wel, is testen middels begeleide (door een BIG-geregistreerde arts) zelfafname. De verwachting is dat deze mogelijkheid geboden wordt zodra de overheid de kaders voor zelfafname bepaald heeft.

Preventief testen voorkomt grote coronauitbraken

20210330 BGNU Makkelijker preventief testen op Covid 19 om coronauitbraken te voorkomen

Preventief testen op de werkvloer draagt bij aan vroegtijdige opsporing van het coronavirus en kan zo grote uitbraken in bedrijven voorkomen. En - niet onbelangrijk - het vergroot de veiligheid op de werkvloer. Nu de vaccinatiegraad langzaam oploopt en het einde van de pandemie dichterbij lijkt te komen wil niemand alsnog besmet worden!

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vindt u:

  • Bij uw arbodienst.
  • Via werkgeverstesten.nl. U vindt daar praktische informatie over de financiële regeling en het inrichten van een teststraat. Wie zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt ook automatisch op de hoogte gehouden over de mogelijkheden van zelftesten en al uw vragen kunnen beantwoord worden via het vermelde telefoonnummer.