Werknemer besmet met coronavirus?

 

Wat te doen als een werknemer aangeeft grieperig te zijn: hier leest u de antwoorden op de eerste vragen waar u mee geconfronteerd wordt, als een medewerker van uw uitvaartonderneming zich ziek meldt.

Een medewerker van mijn uitvaartonderneming is verkouden en meldt zich af. Is er sprake van een ziekmelding?

20200409 BGNU wanneer is er sprake van een ziekmelding

Er is sprake van een ziekmelding als uw medewerker door zijn klachten de eigen werkzaamheden niet kan verrichten. Kortom: te ziek is om te werken.

Het RIVM adviseert echter nadrukkelijk om thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts, tot men 24 uur klachtvrij of negatief op corona getest is. Als de klachten dusdanig mild zijn, dat de medewerker zonder dit advies wel zou komen werken, is er geen sprake van een ziekmelding. Probeert u dan met de medewerker na te gaan of werkzaamheden vanuit huis kunnen worden verricht.

Een van mijn uitvaartmedewerker is ziek door (mogelijk) een besmetting met het coronavirus. Valt dit onder de dekking van de ziekteverzuimverzekering?

Als een medewerker door ziekte niet in staat is om de eigen arbeid te verrichten, bestaat er recht op uitkering. In verband met de privacy is doorgaans bij werkgever en verzekeraar de aard of oorzaak van de ziekte niet bekend.

Een van de medewerkers van mijn uitvaartonderneming zit in quarantaine, maar heeft geen klachten. Valt dit onder de dekking van de ziekteverzuimverzekering?

20200409 BGNU medewerker van uitvaartonderneming in quarantaine maar heeft geen klachten

Nee. Alleen als een medewerker door ziekte niet in staat is om de eigen arbeid te verrichten, bestaat er recht op uitkering. Een medewerker die in quarantaine zit, maar geen gezondheidsklachten heeft, is juridisch gezien niet ziek. U kunt met de werknemer nagaan welke werkzaamheden vanuit huis verricht kunnen worden. De medewerker heeft tijdens quarantaine recht op loon.

Een van de uitvaartmedewerkers is besmet met het coronavirus. Wat moet ik als uitvaartondernemer doen?

Als een van de medewerkers van uw uitvaartonderneming positief getest is op het coronavirus, wordt dit gemeld bij de GGD. De GGD doet een contactonderzoek om in kaart te brengen met wie hij of zij contact heeft gehad tijdens de besmettelijke periode. Collega’s vallen daar ook onder. Degenen met wie de besmette medewerker contact had, moeten de maatregelen om verspreiding te voorkomen, opvolgen. Als werkgever volgt u de adviezen van de GGD.

Hoe zit het met privacy als een medewerkers besmet is met het coronavirus?

De regels rondom privacy gelden onverkort! Bij een ziekmelding is een medewerker niet verplicht de aard of oorzaak daarvan aan de werkgever te vertellen. Als werkgever mag hier ook niet naar vragen.

Vermoedt u dat een medewerker besmet is met het coronavirus, regelt u dan een telefonisch consult met de bedrijfsarts. Als er sprake is van een infectieziekte die de gezondheid van andere medewerkers in gevaar kan brengen, zoals corona, dan kunt u erop vertrouwen dat de bedrijfsarts u informeert.

Meer informatie over werkgeven in tijden van corona