Uitzondering voor uitvaarten bij nieuwe coronamaatregelen

 

Tijdens de persconferentie op maandag 28 september 2020 kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen aan om verspreiding van het coronavirus te beperken. De strengere regels maken een uitzondering voor uitvaarten.

Met een beperkt aantal personen samenkomen

20200929 BGNU Uitzondering voor uitvaarten bij nieuwe coronamaatregelen Met beperkt aantal personen samenkomen

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt op. Om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen aan die erop gericht zijn om het aantal contactmomenten in te perken. Zo moet bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon worden beperkt tot drie gasten.

In andere gebouwen - zoals een bioscoop of restaurant - geldt dat men met maximaal vier personen een gezelschap mag vormen. Voor horeca geldt bovendien dat bezoekers gevraagd moeten worden zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD (als zich een besmetting voordoet).

Het aantal personen dat in een ruimte mag verblijven wordt weer beperkt tot maximaal dertig, en voor activiteiten buiten geldt een maximum van veertig personen. Personeel hoeft bij deze maxima niet meegeteld te worden. Ook kinderen tot en met 12 jaar tellen voor de maximumaantallen niet mee.

Zij wijst er nog even op dat burgemeesters een eigen bevoegdheid hebben om aanvullende regels uit te vaardigen.

Uitzonderingen voor uitvaartplechtigheden

20200929 BGNU Uitzondering voor uitvaarten bij nieuwe coronamaatregelen Uitzonderingen voor uitvaartplechtigheden

In de eigen woning mogen dus maximaal drie personen van buiten het eigen gezin ontvangen worden. In het geval van een uitvaart maakt de overheid daar een uitzondering op. Zo is het toch mogelijk om met meer nabestaanden bij het huis van de overledene te verzamelen op de dag van de uitvaart.

Voor uitvaarten geldt ook een uitzondering op het maximum van dertig personen die in een binnenruimte en veertig personen die bij een buitenactiviteit mogen samenkomen. Er is dus geen beperking aan het aantal personen dat een uitvaartplechtigheid of begrafenis mag bijwonen, zolang de locatie voldoende ruimte biedt om de afstandsmaatregelen in acht te nemen.

Meer informatie over de nieuwe maatregelen en de uitzonderingen daarop vindt u op de website van de rijksoverheid.

Koffietafel: horeca of uitvaart?

20200929 BGNU Uitzondering voor uitvaarten bij nieuwe coronamaatregelen Koffietafel horeca of uitvaart

Na een uitvaart is het gebruikelijk een koffietafel te hebben. Valt een dergelijk samenzijn onder de regels voor de horeca, of onder de uitzonderingen voor uitvaarten? Bij een uitvaart in een uitvaartcentrum of in een crematorium is een besloten groep personen aanwezig: mensen die niet voor de uitvaart genodigd waren, komen niet aanlopen. Dat is anders bij koffietafels die in een restaurant plaatsvinden. Buiten de genodigden voor de uitvaart kunnen daar ook andere mensen naar binnen wandelen. Het bestuursteam coronavirus adviseert daarom om bij de organisatie van een koffietafel in een restaurant uit te gaan van de regels voor de horeca: binnen maximaal 30 personen, zitten (niet door elkaar lopen) en 1,5 meter afstand.

De dans ontsprongen?

20200929 BGNU Uitzondering voor uitvaarten bij nieuwe coronamaatregelen Uitvaartbranche de dans ontsprongen

De nieuwe coronamaatregelen gelden in principe tot 20 oktober en worden dan geëvalueerd, maar als dat nodig is, kunnen tussentijds extra maatregelen genomen worden. “Voorlopig ontspringen wij de dans” appte BGNU-directeur Heidi van Haastert opgelucht na afloop van de persconferentie.

“Het toont aan dat het ministerie oog heeft voor de bijzondere rol van de uitvaartbranche”, vult ze de dag erna aan. “Maar we moeten heel voorzichtig zijn. Nu is er nog een uitzondering gemaakt, maar wat als de nu genomen maatregelen onvoldoende helpen om het coronavirus onder controle te krijgen? Komen uitvaarten dan niet in beeld als mogelijke bron van besmettingen en worden er alsnog strengere maatregelen opgelegd; zoals bijvoorbeeld in maart en april van dit jaar?”

Heidi van Haastert, die ook het bestuursteam coronavirus coördineert en namens hen spreekt, drukt dan ook iedereen die werkzaam is in de uitvaartbranche op het hart om de coronamaatregelen te handhaven en anderen te helpen die te handhaven. “We moeten ons maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat de besmettingscijfers weer teruglopen. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn, dat we mooie en passende afscheidsbijeenkomsten kunnen blijven verzorgen.”


De overheidsmaatregelen in het kort


Uitvaartplechtigheid

  • Mensen die bijeenkomen voor een uitvaart of condoleance zijn uitgezonderd van de regel dat een gezelschap uit maximaal vier personen mag bestaan.
  • De bijeenkomst bij een uitvaart is ook uitgezonderd van het maximumaantal personen van 30 binnen of 40 buiten.
  • Voor een uitvaart geldt nog steeds dat er geen maximum is aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen, mits men kan reserveren, placeren en een gezondheidscheck kan doen.
  • Als reserveren en placeren niet mogelijk is, dan is het maximum aantal personen binnen 100.
  • Aanwezigen worden geplaceerd op 1,5 meter afstand en de adviezen van het RIVM ten aanzien van zingen en ventilatie in gebouwen worden opgevolgd.
  • Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde regels als hierboven voor de plechtigheid.

Condoleance

  • Als de condoleance op een andere locatie plaatsvindt, dan gelden de regels voor de maximale groepsgrootte van 30 binnen en 40 buiten. 
  • Als de bijeenkomst bij een eet- en drinkgelegenheid (horeca) is, dan gelden hier de gewone regels voor de horeca: er kan niet gereserveerd worden voor gezelschappen van meer dan 4 personen of 1 huishouden.