Uitzondering uitvaarten in kerken blijft gehandhaafd

 

Minister Grapperhaus heeft verscherpte afspraken gemaakt met de kerken om kerkgangers en de samenleving zo veel mogelijk te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus. Uitvaarten blijven een uitzondering op die afspraken.

Verwarring over regels bij uitvaart in de kerk

Door de afspraken die minister Grapperhaus op 5 oktober met kerken maakte ontstond er in de uitvaartbranche veel verwarring. Gelden bij een uitvaart in een kerk de afspraken die de minister met de kerken maakte - maximaal 30 personen, niet zingen - of geldt de uitzonderingsregel voor uitvaarten, zoals de overheid die op 28 september bekend maakte?

Uitvaart in de kerk is een uitvaart

Navraag bij het ministerie van BZK heeft duidelijk gemaakt dat bij uitvaarten in kerken de regels ten aanzien van het maximum aantal aanwezigen zoals die gelden voor uitvaarten, gehanteerd mogen worden. Echter: als de kerk beperkingen oplegt, dan moet daarmee rekening gehouden worden.

Beroep op gezond verstand

20201006 BGNU Uitzondering op coronamaatregelen blijft ook bij kerkelijke uitvaarten gehandhaafd

BZK doet een beroep op de uitvaartbranche om de regels met gezond verstand te gebruiken. De ruimte moet het echt toelaten om 1,5 meter afstand te houden! En die moet ook daadwerkelijk gehandhaafd worden.

Omdat de besmettingsrisico’s bij zang erg groot zijn, benadrukt BZK dat er ook bij een uitvaartplechtigheid in de kerk niet gezongen mag worden.