B-formulieren zo snel mogelijk naar gemeente

 

Door de drukte van de coronatijd zijn formulieren voor de doodsoorzaakstatistiek mogelijk bij uitvaartondernemingen of bij gemeenten blijven liggen. Dit is uiteraard begrijpelijk. Het CBS vraagt de uitvaartondernemers om ondanks de drukte de formulieren na overlijden zo spoedig mogelijk naar de gemeente te brengen. Wanneer formulieren bij uitvaartondernemers zijn blijven liggen, is het mogelijk om deze formulieren eenmalig rechtstreeks aan het CBS op te sturen.

Doodsoorzaakstatistiek in coronatijd van maatschappelijk belang

Het CBS is verantwoordelijk voor het samenstellen van de doodsoorzakenstatistiek. Het tijdig ontvangen van de B-formulieren is van groot belang voor het CBS en vooral nu gezien de COVID-19-crisis is het essentieel dat voor elke in Nederland overleden persoon het B-formulier naar het CBS wordt verstuurd. Hierdoor kan de belangrijke informatie voor de doodsoorzakenstatistiek tijdig verwerkt en gepubliceerd worden, iets dat juist in deze tijd van groot maatschappelijk belang is.

Uitvaartverzorgers minder vaak naar gemeente door digitale aangifte

20200716 BGNU Tijdelijk bij achterstand B formulieren rechtstreeks aan CBS Uitvaartverzorger minder vaak naar gemeente door digitale aangifte van overlijden

Het CBS heeft gemerkt dat in een groeiend aantal gemeenten digitale aangifte van overlijden mogelijk is. Het A-formulier hoeft dan niet meer op papier naar de gemeente gebracht te worden, waardoor het kan voorkomen dat B-formulieren blijven liggen bij de uitvaartondernemer.

B-formulieren langer op de plank door coronadrukte

20200716 BGNU Tijdelijk bij achterstand B formulieren rechtstreeks aan CBS Vertraging door coronadrukte

Door de drukte in de coronatijd zijn B-formulieren mogelijk langer bij uitvaartondernemingen op de plank blijven liggen. Of liggen daar mogelijk nog.

Het CBS zegt er begrip voor te hebben dat de situatie van de afgelopen maanden ongelooflijk veel extra werk en hectiek met zich heeft meegebracht voor de uitvaartondernemers in Nederland, maar doet toch een beroep op de branche om juist in deze tijd te zorgen dat onze B-formulieren zo snel mogelijk na het overlijden bij de gemeente worden ingeleverd. Dan kunnen gemeenten de formulieren ook tijdig naar aan het CBS doorsturen.

Achterstallige B-formulieren eenmalig rechtstreeks aan CBS opsturen

20200716 BGNU Tijdelijk bij achterstand B formulieren rechtstreeks aan CBS Achterstallige doodsoorzaakverklaringen direct aan CBS opsturen

Mocht het zo zijn dat uitvaartondernemingen momenteel nog een aantal B-formulieren hebben liggen, dan worden zij verzocht die omwille van de tijd rechtstreeks aan het CBS te verzenden op het volgende adres:

Centraal Bureau voor de Statistiek
DVZ-Doodsoorzaken invoer
T.a.v. Medisch ambtenaar
Antwoordnummer 5050
6400 WV Heerlen

Hierbij is het van belang dat indien bekend de aktecode van de akte van overlijden en de gemeentecode op de envelop worden geschreven en dat de envelop te allen tijde gesloten blijft.

Het CBS benadrukt dat deze rechtstreekse procedure alleen voor “achterstallig onderhoud” is. Bij de verwerking worden de formulieren o.a. gekoppeld aan gemeentecodes en het CBS ontvangt de formulieren daarom bij voorkeur via de gemeenten. Maar nood, breekt wet.