Richtlijnen thanatopraxie m.b.t. het coronavirus

 

Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) heeft een richtlijn opgesteld voor thanatopraxie in tijden van corona.

Algemeen

20200401 BGNU Richtlijnen thanatopraxie m b t het coronavirus

Thanatopracteurs besluiten zelf of zij het - gezien de beperkingen in verband met het coronavirus - verantwoord vinden om een thanatopraxiebehandeling uit te voeren. Een recente testuitslag van de overledene kan daarin leidend zijn.

Het NIT wijst erop dat het om alle risico’s uit te sluiten, voor de hand ligt om geen behandelingen uit te voeren. Is een behandeling toch noodzakelijk, dan adviseert het NIT om voorzorgsmaatregelen te nemen als niet uitgesloten kan worden dat de overledene met het coronavirus besmet is.

Thanatopraxiebehandelingen vinden altijd bij voorkeur plaats in een daarvoor ingerichte ruimte in bijvoorbeeld een rouwcentrum of mortuarium, en niet in de thuissituatie. Het NIT raadt het zeker in de huidige situatie - nu maatregelen van kracht zijn om verspreiding van het coronavirus te stoppen - af om thanatopraxiebehandelingen thuis uit te voeren.

Behandeling als de overledene (mogelijk) met corona besmet is

De thanatopracteur besluit zelf over het wel of niet verrichten van een thanatopraxiebehandeling als iemand zeker of mogelijk als gevolg van een corona-infectie is overleden. Wanneer thanatopraxie plaatsvindt, adviseert het NIT de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • werken in een ruimte die na afloop goed te reinigen/ontsmetten is (mortuarium, opbaarruimte in een rouwcentrum, medisch/klinische ruimte)
  • dragen van eenmalig te gebruiken wegwerp petje
  • dragen van eenmalig te gebruiken wegwerp schoenhoesjes
  • dragen van eenmalig te gebruiken wegwerp beschermende kleding
  • dragen van een eenmalig te gebruiken FFP2- of FFP3-mondkapje
  • dragen reinigbare spatbril