Oproep naleven coronamaatregelen!

 

Het bestuursteam coronavirus vraagt uw dringende aandacht voor het volgende.

We merken met zijn allen dat nabestaanden en genodigden meer moeite hebben om zich aan de coronaregels te houden. Hoe begrijpelijk, in situaties van heftige emoties en behoefte aan troost. We zien het niet alleen in onze branche maar overal. Het coronavirus laait op in Nederland, en elders in Europa. Dat is zorgelijk, temeer als we bedenken dat voor het najaar - als mensen meer binnen verblijven - een groter risico op hernieuwde verspreiding van het virus is voorspeld. Het oplaaien van het virus betekent opnieuw grote risico’s voor de gezondheid van kwetsbare mensen in onze samenleving en kan zorgen voor opnieuw grote druk op de zorg. Dit nog los van het feit dat nieuwe maatregelen ook voor nieuwe grote economische schade kunnen zorgen. Waar wij ons binnen de branche vooral zorgen om maken is de impact op nabestaanden van meer restricties bij uitvaarten. Hoe erg zou het voor hen en hun omgeving zijn als er weer meer afstand moet worden gehouden, in meerdere opzichten.

De ontwikkeling rondom het virus is voor de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland aanleiding geweest om een dringende oproep te doen aan alle bij hen aangesloten branches. Ook wij hebben van hen de oproep ontvangen om het belang van het naleven van de coronamaatregelen - juist nu - extra onder de aandacht van de aangesloten ondernemingen te brengen.

Het is en blijft bijzonder belangrijk dat wij, onze medewerkers, de nabestaanden en hun genodigden bij uitvaarten, de coronamaatregelen onverminderd naleven. Hieronder geven wij kort de aandachtspunten weer.

Neem de basisregels in acht

20200803 BGNU Oproep naleven coronamaatregelen rond uitvaarten basisregels

Let erop dat iedereen - medewerkers, nabestaanden en belangstellenden - de basisregels in acht blijven nemen: handen wassen, afstand houden, beschermingsmiddelen gebruiken waar nodig, bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven, altijd en onverwijld testen bij milde klachten, en zorgen voor goede ventilatie.

Volg de richtlijnen voor de uitvaartbranche

20200803 BGNU Oproep naleven coronamaatregelen rond uitvaarten richtlijnen uitvaartbranche

Het bestuursteam coronavirus heeft in de afgelopen maanden diverse richtlijnen en adviezen opgesteld. Het is belangrijk die te volgen!

Snel testen, bronnenonderzoek en quarantaine

20200803 BGNU Oproep naleven coronamaatregelen rond uitvaarten quarantaine

Het is van het grootste belang dat iedereen met (zelfs milde) klachten zich onmiddellijk laat testen. En als blijkt dat iemand Corona heeft (gehad), dat onmiddellijk het GGD-bronnenonderzoek start en zelfisolatie van twee weken. Blijf uw medewerkers daarop wijzen. Alleen zo komen we nieuwe besmettingen snel op het spoor en voorkomen we een hernieuwde opleving van het virus.

Klachten die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus zijn: verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, en plotseling verlies van reuk of smaak. Iedereen met dergelijke klachten kan zich bij de GGD melden voor een (gratis) coronatest. Een doorverwijzing van een (huis)arts is niet nodig. Een afspraak kan gemaakt worden via 0800-1202. Dit telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.

Medewerkers op vakantie naar risicogebieden

20200803 BGNU Oproep naleven coronamaatregelen rond uitvaarten vakantie risicogebieden

Gaan uw medewerkers op vakantie naar het buitenland? De overheid hanteert kleurcodes die het coronarisico van verschillende landen en gebieden aangeven. Wie terugkeert uit een gebied met code rood of oranje moet twee weken in thuisquarantaine gaan. Wat dit betekent voor werk en loondoorbetaling is door AWVN uitgewerkt in dit artikel.

Voor medewerkers die uit risicogebieden terugkomen, is het extra belangrijk om alert te zijn op klachten die op een coronabesmetting kunnen wijzen en direct te testen als die optreden.

Hulp en ondersteuning

20200803 BGNU Oproep naleven coronamaatregelen rond uitvaarten hulp en ondersteuning door Kv K en Rijksoverheid
  • KvK Coronaloket
    Dit is telefonisch te bereiken via 0800 - 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). De website kvk.nl/coronaloket geeft antwoord op veel gestelde vragen.
  • Landelijk coronanummer van de Rijksoverheid
    Dit is verder te bereiken via 0800 - 13 51 (dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur).

En natuurlijk kunt u voor hulp en ondersteuning ook terecht bij uw bedrijfsarts en uw branchevereniging.