Fout in noodverordening, uitzonderingspositie uitvaartcentra blijft

 

In verschillende regio’s is verwarring ontstaan over de uitzonderingspositie voor uitvaartcentra inzake de sluiting van eet- en drinkgelegenheden (condoleance inclusief een hapje en een drankje). Dit kabinetsbesluit staat nog steeds overeind. Bij navraag bij het Ministerie van BZK blijkt dat deze uitzondering helaas niet is opgenomen in de landelijke model noodverordening, die door iedere veiligheidsregio zelf moet worden vastgesteld. Deze omissie wordt zo snel mogelijk hersteld; de formele procedures dienen doorlopen te worden en dat betekent dat de omissie aan de orde wordt gesteld tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het Veiligheidsberaad begin volgende week.

Tot die tijd adviseert het bestuursteam coronavirus daar waar er knelpunten ontstaan, in gesprek te gaan met de gemeente en aan te geven dat erkend is dat er een fout is geslopen in de noodverordening en dat in uitvaartcentra wel condoleances mogen plaatsvinden inclusief het hapje en drankje.