Catering rond de uitvaart in coronatijd

 

Sinds 1 juni 2020 mag rond uitvaarten weer catering aangeboden worden. Toch zijn veel ondernemingen daar nog terughoudend in. Dat is niet nodig. Als hygiënemaatregelen in acht genomen worden, kan iedere vorm van catering weer aangeboden worden.

Horecaprotocol

20200722 BGNU Horecaprotocol voor catering rond uitvaarten 01

De Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO), het Nederlands Horeca Gilde (NHG) en de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) hebben in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een horecaprotocol opgesteld, waar de vakbond ABGP mee heeft ingestemd. Het protocol geeft aan hoe invulling gegeven kan worden aan de restricties die er zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

20200722 BGNU Horecaprotocol voor catering rond uitvaarten 02

Het horecaprotocol beschrijft welke maatregelen genomen kunnen worden zodat de overdracht van het COVID-19 virus kan worden beperkt; zowel van gasten naar medewerkers en vice versa, als tussen gasten en medewerkers onderling. Zo beschrijft het protocol waar rekening mee gehouden moeten worden bij aankomst en vertrek van gasten, maar ook tijdens “diner/verblijf” en er worden aanvullende instructies voor buffetten gegeven.

Schoon, schoner, schoonst

20200722 BGNU Horecaprotocol voor catering rond uitvaarten 03

Het horecaprotocol legt veel nadruk op hygiënemaatregelen. Daarbij gaat het om het reinigen van tafels, stoelen, deurklinken en sanitair (en het communiceren dat er regelmatig gereinigd wordt), maar natuurlijk ook om het voorkomen dat spullen aangeraakt worden. Zo wordt aangeraden om zo min mogelijk decoratie op tafel te plaatsen en tafelgerei tot het noodzakelijke te beperken. Ook wordt ingegaan op extra hygiënemaatregelen in de keuken en bij het vastpakken van glazen.

Contact tussen medewerker en gast beperken

20200722 BGNU Horecaprotocol voor catering rond uitvaarten 04

Van medewerkers wordt gevraagd om elke dag schone kleding te dragen, en als eventuele bescherming een (transparant; persoonlijker en ook handig voor doven en slechthorenden) mondkapje en handschoenen. Het protocol gaat ervan uit dat het contact tussen medewerkers en gasten zo veel mogelijk beperkt wordt. Maar dat laat onverlet dat bestellingen aan tafel opgenomen en geserveerd mogen worden.

Het volledige horecaprotocol is terug te vinden op de website Veilig uit in de horeca.