Wet milieubeheer, ook voor uitvaartondernemingen

Uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat ondernemingen 10 tot 15 procent kunnen besparen op energie, zonder investeringen te doen. Worden er wel investeringen gedaan, dan kan nog meer bespaard worden. Los daarvan: veel ondernemers zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Misschien ook u!

Wet milieubeheer

20180802 Bgnu Klimaatwet 04 Gas

Ondernemingen die minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn of die een internal rate of return (IRR) van 15% opleveren. Dat staat in de Wet milieubeheer. Uitgezonderd zijn bedrijven die al onder het Europese CO2-rechtensysteem vallen, glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem of bedrijven die een meerjarenafspraak over energie-efficiëntie hebben.

Ondernemingen die meer dan 50 miljoen euro omzet genereren, een balanstotaal van 42 miljoen of hoger noteren, of meer dan 250 medewerkers in dienst hebben, zijn daarnaast verplicht om elke vier jaar een energie-audit uit te laten voeren. De energiebesparende maatregelen die uit de audit volgen, moeten genomen worden.

Voor kantoren geldt dat zij in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Het energielabel moet bij verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw overlegd kunnen worden.

Energie besparen? Doen!

20180802 Bgnu Klimaatwet 05 Schakelaar

Veel ondernemers hebben al maatregelen genomen, waar het gaat om verlichting, isolatie, verwarming, regeltechnieken en gedragsregels. De overheid geeft op deze website handvatten om met energiebesparing aan de slag te gaan en raadt aan om te starten met de Wetchecker: een tool om na te gaan wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daaraan kunt voldoen. Maatregelen die genomen kunnen worden, vindt u hier.

BGNU raadt uitvaartondernemers aan om hier actief mee aan de slag te (blijven) gaan. Ondernemingen die maatregelen moeten nemen en dat niet doen, kunnen een forse boete krijgen - en de bewijslast ligt bij de ondernemer. Ondernemers krijgen wel de gelegenheid om de maatregelen eerst alsnog door te voeren, maar waarom wachten? Energiebesparing levert uiteindelijk ook geld op. De informatie en tools van de overheid zijn daarom ook interessant voor kleinere ondernemingen.

Hulp van de overheid

Bij het nemen van energiebesparende maatregelen is hulp van de overheid mogelijk in de vorm van subsidies, goedkope leningen en andere stimuleringsregelingen, waarvan sommige te combineren zijn.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA maakt het mogelijk om 54,5 procent van de investeringskosten voor verduurzamingsmaatregelen af te trekken van de winst; bovenop de gebruikelijke aftrek.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De MIA maakt een aftrek tot 36 procent van het investeringsbedrag mogelijk. Met de Vamil kan tot 75 procent van de investeringskosten afgeschreven worden. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Subsidies voor het opwekken van energie

20180802 Bgnu Klimaatwet 06 Zonnepanelen
 • Middels de salderingsregeling kunnen particulieren en kleinzakelijke verbruikers zelfopgewekte zonne-energie verrekenen met de verbruikte energie. De salderingsregeling vervalt in 2020. In plaats daarvan is subsidie mogelijk voor elke kWh die de zonnepanelen opbrengen.
 • De Regeling verlaagd tarief (postcoderoosregeling) is bedoeld voor initiatieven waarbij in coöperatief verband hernieuwbare energie wordt opgewekt. Men kan dan in aanmerking komen voor korting op de energiebelasting.
 • De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is bedoeld voor grootschalige opwekkingsprojecten. De overheid doet dan een extra bijdrage voor de opgewekte energie.
 • Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of palletkachel kan een tegemoetkoming aangevraagd worden met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).
 • Behalve landelijke subsidies bieden ook sommige lokale overheden stimuleringsmaatregelen; informeer dus ook bij uw gemeente!

Er is een aantal situaties waarin uitstel verkregen kan worden van het nemen van maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen zijn. Ondernemingen die het voor de maatregelen benodigde krediet niet krijgen, mogen de maatregelen gefaseerd toepassen.

Klimaatakkoord

20180802 Bgnu Klimaatwet 07 Windmolen

De verplichting voor ondernemingen om energiebesparende maatregelen te nemen sluit aan bij het Klimaatakkoord van Parijs, waarin een aantal harde afspraken zijn vastgelegd: de aarde mag niet meer dan 2 graden opwarmen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is om onder de 1,5 graad te blijven. Overheden zijn verplicht de doelstellingen te vertalen voor het eigen land. De Nederlandse overheid ziet steeds strenger toe op de handhaving van de opgelegde verplichting.

Gerelateerde items

GreenLeave

Lees artikel
 • Datum: 14-12-2016
 • Omschrijving: BGNU stond aan de wieg van stichting GreenLeave, voor een duurzame uitvaart.

De duurzame uitvaart

Lees artikel
 • Datum: 03-07-2017
 • Omschrijving: Een duurzame uitvaart: hoe geef je die vorm? De Stichting GreenLeave heeft het uitgezocht.
  Aangesloten uitvaartondernemers bieden hun klant een pakket aan duurzame producten en diensten. Samen met toeleveranciers van de uitvaartbranche ontwikkelt dat pakket zich nog continue naar steeds duurzamere mogelijkheden. GreenLeave is een initiatief van BGNU-uitvaartondernemers. De Stichting geeft voor de uitvaartbranche invulling aan de Sustainable Development Goals (SDG).

Begraven en cremeren: welke materialen mogen?

Lees artikel
 • Datum: 01-06-2018
 • Omschrijving: Wat mag er begraven of gecremeerd worden? Welke eisen worden gesteld aan het lijkomhulsel? Wat mag meegegeven worden in de uitvaartkist?