Schouwen bij verwacht overlijden

In verschillende verpleeg- of verzorgingstehuizen werd in de afgelopen jaren bij een verwacht overlijden tussen 23.00 en 7.00 uur door de behandelend arts niet direct geschouwd, terwijl de verzorgenden of nabestaanden wel van de uitvaartondernemer verwachtten dat hij activiteiten ondernam. BGNU heeft aangedrongen op duidelijkheid over de termijn waarin bij een verwacht overlijden in een zorginstelling geschouwd moet worden, en die gekregen.

Het niet direct schouwen in de nachtelijke uren leidde tot vervelende discussies met het personeel van het tehuis en nabestaanden, en soms tot de keuze van een andere uitvaartondernemer. BGNU heeft daarom een aantal malen met verschillende organisaties gesproken om duidelijkheid te krijgen wat in deze situatie gevraagd en verwacht mag worden.

Het Openbaar Ministerie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst en het Forensisch Medisch Genootschap hebben daarop de "Handreiking  (niet-)natuurlijke dood” uitgebracht, een houvast wat te doen bij een overlijden. Met deze handreiking heeft u een overtuigend argument in handen om bij een verwacht overlijden in een verpleeg- of zorginstelling aan te dringen op schouw alvorens tot verzorging en koeling van de overledene over te gaan.

Handreiking (niet-)natuurlijke dood

Op bladzijde 3, rechterkolom onderaan en de noot 7 op bladzijde 12 wordt duidelijk gemaakt dat als in de situatie zoals hierboven beschreven er niet geschouwd wordt, er ook gewacht moet worden met het afleggen en koelen van het lichaam totdat het lichaam geschouwd is:

Is sprake van verwacht overlijden in een verpleeg- of verzorgingshuis dat plaats vindt tussen 23.00 uur en 7.00 uur ‘s-morgens, dan mag de dienstdoend arts wachten met schouwen en dient die uiterlijk om 8.00 uur diezelfde ochtend plaats te vinden.[7] Dit tenzij de familie prijs stelt op directe lijkschouw of als een niet-natuurlijke dood (door de familie of zorgverleners) wordt vermoed.

[7]  In dat geval dient ook gewacht te worden met het afleggen en koelen van het lichaam totdat het lichaam is geschouwd.

Hieronder kunnen leden de volledige brochure waarin bovenstaande tekst is gemarkeerd, downloaden.

Gerelateerde items

Handreiking (niet-)natuurlijke dood

  • Datum: 06-02-2017
  • Omschrijving: Leden downloaden hier de Handreiking. De voor schouw in verpleeg- en zorginstellingen essentiële passages zijn hierin gemarkeerd.
    De handleiding is uitgebracht door het Openbaar Ministerie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst en het Forensisch Medisch Genootschap.