Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

Met deze nieuwe wet wil staatssecretaris Wiebes van Financiën de balans herstellen tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Het risico lag met de VAR alleen bij de zzp’er en niet bij de opdrachtgever. Schijnzelfstandigheid van zzp’ers moet met de wet DBA worden voorkomen. Er ontstonden de laatste maanden echter veel onduidelijkheden over de nieuwe wet. Vele bedrijven werden huiverig om zzp’ers in te schakelen. Ze vreesden een naheffing van de Belastingdienst. Door deze onrust besloot staatssecretaris Wiebes op 18 november 2016 dat de Belastingdienst tot 1 januari 2018 niet gaat controleren of er bij inhuur van zzp’ers sprake is van een dienstverband; op 1 juni 2017 verlengde hij deze termijn tot 1 juli 2018. Waarschijnlijk gaat een nieuw kabinet (na de verkiezingen in maart 2017) de wet aanpassen. Eigenlijk is de wet DBA nu in de ijskast gezet.

Modelovereenkomst afgesproken voor uitvaartbranche

Uiteraard volgt BGNU deze discussie op de voet en houdt de leden op de hoogte. In de loop van 2016 is BGNU voortdurend in overleg geweest met de Belastingdienst om voor de uitvaartbranche een modelovereenkomst af te spreken die voldoet aan de wet DBA. Uiteindelijk is dit tot grote tevredenheid van BGNU gelukt. Met een brief van 25 oktober 2016 heeft de Belastingdienst ingestemd met de modelovereenkomst voor de uitvaartbranche waarvan leden van BGNU exclusief gebruik kunnen maken. BGNU adviseert haar leden door te gaan met de modelovereenkomst, ook nu de Belastingdienst niet controleert op naleving van de wet. De modelovereenkomst is een goede basis voor een gesprek met een zzp'er en maakt duidelijk dat opdrachtgever en een zelfstandige uitvaartverzorger geen arbeidsovereenkomst willen aangaan.

De Belastingdienst wil met deze wet schijnzelfstandigheid van zzp’ers voorkomen. Met de VAR-verklaring hadden opdrachtgevers nergens last van als er sprake was van een arbeidsrelatie die de schijn had van een dienstverband. Boetes kwamen dan op het bordje van de opdrachtnemer, de zzp’er, te liggen. De wet DBA moet de balans herstellen in verantwoordelijkheden tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Met de DBA zijn beide partijen verantwoordelijk voor naleving van de wet- en regelgeving.

Het gaat hierbij om drie dingen. De opdrachtnemer verricht persoonlijke arbeid, krijgt een loonbetaling en er is een gezagsverhouding. Dat laatste is cruciaal. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bindende aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever aan de zzp’er. Het is van belang dat de zelfstandige zijn werktijden zelf inricht en zijn/haar eigen werktijden bepaalt. Er is sprake van een dienstverband als aan alle hiervoor genoemde eisen wordt voldaan.

Dat hoeft niet altijd. Op het moment dat u een afgeronde dienst wilt uitbesteden, dan is zo’n overeenkomst niet nodig. Denk bijvoorbeeld aan de opdracht voor de organist of de ritueelbegeleider die op verzoek van de familie zijn diensten uitvoert. De overeenkomst is pas noodzakelijk wanneer u dezelfde zelfstandige inhuurt voor een taak waarvoor ook binnen onze branche een formele functie bestaat. Denk hierbij aan de uitvaartverzorger of een medewerker algemene dienst. Als u regelmatig dezelfde zelfstandige inhuurt, dan kan de Belastingdienst dit beschouwen als (de schijn) van een dienstverband. In dat geval moet u loonheffing betalen. Daarom heeft BGNU voor haar leden een standaard-modelovereenkomst met de Belastingdienst afgesproken. Met deze overeenkomst voorkomt u dat de Belastingdienst de inhuur van een uitvaartverzorger als een dienstverband ziet.

Op het moment dat u een zelfstandige professional inhuurt, bevestigt u per e-mail de opdracht. U vermeldt in de mail de te verrichten werkzaamheden, inclusief de vergoeding die daar tegen over staat. In de e-mail hoeft u alleen maar te verwijzen naar de Modelovereenkomst onder vermelding van het nummer. Dat is wel heel belangrijk, omdat de afgesproken modelovereenkomst met de Belastingdienst een uniek nummer heeft. Dit nummer vindt u terug op het hieronder te downloaden document.

Bij een dienstverband moet u loonheffing betalen. Daarop controleert de Belastingdienst heel scherp. Wel heeft de staatssecretaris besloten dat de wet tot 2018 niet gehandhaafd wordt. Dit heeft te maken met de grote onduidelijkheid over uitvoering van de wet waardoor opdrachtgevers huiverig werden een zzp’er in te schakelen. Naar verwachting komt dit nu in 2017 op het bordje te liggen van een nieuw kabinet. De modelovereenkomst die BGNU met de Belastingdienst heeft afgesproken maakt duidelijk dat opdrachtgever en zzp’er geen arbeidsrelatie willen aangaan. Daarom adviseert BGNU om gebruik te maken van deze modelovereenkomst.

Wij adviseren gebruik te maken van de modelovereenkomst, maar in specifieke gevallen kunt u altijd afwijken. BGNU adviseert in dat geval een overeenkomst op maat te maken met een jurist. Als lid van BGNU is de eerste 30 minuten van de dienstverlening MKB-HuisJuristen gratis. Daarmee hebben wij een mantelovereenkomst afgesloten. Neem in dat geval contact op met mr. Frank van Rooy (06 - 53 76 55 11 of e-mail: f.vanrooy@mkbhuisjuristen.nl).

Nee, u hoeft de overeenkomst in principe nooit voor te leggen aan de Belastingdienst.

Gerelateerde items

Toelichting op modelovereenkomst inhuur zzp

  • Datum: 12-12-2016
  • Omschrijving: Download hier uitgebreide informatie over het gebruik van de modelovereenkomst inhuur zzp voor de uitvaartsector.

Modelovereenkomst inhuur zzp

  • Datum: 12-12-2016
  • Omschrijving: Download hier de modelovereenkomst inhuur zzp voor de uitvaartsector. Dit document kunt u aanpassen met uw bedrijfsgegevens en logo.