Verschillende generaties medewerkers aantrekken en behouden: hoe doe je dat?

Verschillende generaties medewerkers hebben verschillende behoeften. Het is belangrijk daar met de arbeidsvoorwaarden op in te spelen. Hoe u dat doet - binnen de kaders van de cao Uitvaartbranche - leest u hier.

Cao Uitvaartbranche maakt maatwerk mogelijk

Inspelen op de ander is een groot goed voor de uitvaartbranche: uitvaartverzorgers werken dagelijks aan het leveren van maatwerk aan nabestaanden, maar maatwerk voor medewerkers is zeker zo belangrijk. De cao Uitvaartbranche maakt dat mogelijk. De cao geeft de kaders aan waarbinnen werkgever en werknemer afspraken kunnen maken. Daar mag van afgeweken worden, maar niet ten nadele van de werknemer.

Door in te spelen op wensen van medewerkers blijven ondernemingen aantrekkelijke werkgevers. 

Iedere generatie heeft zijn eigen prioriteiten

20180614 Bgnu Arbeidsvoorwaarden Generatieproof Handen

U kunt op uw werkvloer te maken hebben met vijf verschillende generaties, die elk andere behoeften en voorkeuren hebben. Grofweg is de volgende indeling te maken:

 • Babyboomers: 1940-1955
  Vast contract, inkomenszekerheid, beloning via functie- en salarisschalen.
 • Generatie X: 1955-1970
  Inkomen passend bij “senioriteit”, denken aan nog een of twee carrièrestappen.
 • Pragmatische Generatie: 1970-1985
  Goede balans werk-privé, flexibel werken, resultaatgerichte beloningen.
 • Generatie Y: 1985-2000 (Millennials)
  Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden belangrijker dan salaris, werken ‘met’ een organisatie in plaats van er ‘voor’.
 • Generatie Z: vanaf 2000
  Immateriële beloning belangrijk; flexibele werktijden, zelf invulling geven aan taken.

De beloningsbehoefte verschilt dus sterk tussen generaties. Wie daarop inspeelt, creëert meer betrokken werknemers. De arbeidsvoorwaarden zijn daar een uitstekend middel voor.

Arbeidsvoorwaarden: generatieproof

Arbeidsvoorwaarden die voor alle generaties aantrekkelijk zijn bieden flexibiliteit en hebben oog voor de ontwikkeling van de werknemer.

Centraal in de arbeidsvoorwaarden staat het salaris, dat is niet voor niets de primaire arbeidsvoorwaarde. Daarnaast zijn er secundaire arbeidsvoorwaarden die zich gemakkelijk in geld laten uitdrukken: pensioenregeling, kostenvergoedingen, auto van de zaak of mobiliteitsvergoeding, personeelskorting. En er zijn componenten waarbij voor de werknemer het financiële aspect vaak wat meer op de achtergrond staat: flexibele arbeidstijden, thuiswerken, vrije dagen, (parttime) onbetaald verlof, studie- en ontwikkelmogelijkheden, de mogelijkheden om aan gezondheid te werken, etc.

De ideale mix van al deze componenten ziet er voor iedere werknemer anders uit. Welke mogelijkheden u heeft om te mixen (cafetariaregeling, keuzebudget, beloningsbudget), lees u in deze whitepaper van ADP

Arbeidsvoorwaarden die je kent

20180614 Bgnu Arbeidsvoorwaarden Generatieproof Telefoon

En zorgt u er dan vooral voor dat uw werknemers zich ervan bewust zijn welke mogelijkheden zij hebben! In de praktijk zijn werknemers vaak slecht op de hoogte van de regelingen binnen hun onderneming en dat is jammer: meer inzicht in de arbeidsvoorwaardenregelingen leidt tot meer draagvlak, productiviteit en betrokkenheid. Het gaat dan met name om de invulling van het arbeidsvoorwaardenpakket waar de medewerker een individuele keuze in kan maken.

Beperk uw communicatie over de arbeidsvoorwaarden dus niet tot het beschikbaar stellen van het reglement, maak er ook “reclame” voor! Breng medewerkers in persoonlijke gesprekken op de hoogte. En bedenk dat zowel intern als extern geldt dat uw arbeidsvoorwaarden veel zeggen over wie u als werkgever wilt zijn.

Gerelateerde items

Tweede workshop duurzame inzetbaarheid Gezondheid

Lees artikel
 • Datum: 10-02-2017
 • Omschrijving: Goede roosters kunnen ervoor zorgen dat medewerkers niet alleen meer tevreden zijn, maar ook dat ze langer en gezonder kunnen doorwerken.

3e workshop Duurzame inzetbaarheid Vitaal vakmanschap

Lees artikel
 • Datum: 22-05-2017
 • Omschrijving: Onder de bezielende leiding van Joep van den Eerenbeemt van TNO hebben BGNU-leden vitaal vakmanschap onder de loep genomen.

Duurzame inzetbaarheid: hand-out job engineering functie uitvaartverzorger

 • Datum: 18-09-2017
 • Omschrijving: Tijdens de vierde workshop Duurzame inzetbaarheid (13 september 2017) werd de functie van uitvaartleider geanalyseerd.
  Hoe kan je daaraan sleutelen om de desbetreffende functionaris duurzaam inzetbaar te houden. Hier treft u de hand-out van ‘baaningenieur’ Luc Dorenbosch aan.