Uitvaartmedewerkers & coronavaccinatie

Kunt of moet u weten of uw medewerkers gevaccineerd zijn tegen corona?

Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen op 25 september 2021 mogen uitvaarten weer door grote groepen bijgewoond worden. Nabestaanden en belangstellenden hoeven geen afstand meer te houden en - als de uitvaart in een uitvaartcentrum of crematorium plaatsvindt - hoeven zij geen coronatoegangsbewijs te laten zien. De bescherming voor uitvaartmedewerkers tegen besmetting met het coronavirus is minimaal, en dan zou het fijn zijn als u wist dat uw medewerkers gevaccineerd zijn.

Immers als werkgever bent u verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Hiervoor kan het van belang zijn om te weten of uw werknemers zijn gevaccineerd. Het vragen hiernaar mag, maar registreren mag niet.

Wat dan wel?

20211014 BGNU Uitvaartmedewerkers en coronavaccinatie Wat mag een werkgever vragen

U mag uw medewerkers wel vragen óf zij gevaccineerd zijn. De medewerker hoeft uw vraag niet te beantwoorden en het antwoord mag u vervolgens niet vastleggen. Maar u kunt dan wel eventueel aanvullende maatregelen treffen om de werkomgeving veilig te houden, door bijvoorbeeld die medewerker beschermende middelen te geven of te vragen zich regelmatig te laten testen.

U kunt ook vaccinatie stimuleren en uw medewerkers over vaccinatie informeren: ga met hen in gesprek over een veilige werkomgeving en ieders verantwoordelijkheid daarin.

Waarom zo moeilijk?

Het demissionair kabinet heeft gesproken over de mogelijkheid om een wetswijziging door te voeren die registratie mogelijk maakt en VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een oproep gedaan om het voor werkgevers eenvoudiger te maken om te controleren of iemand gevaccineerd is. Dat die controle nu zo lastig is, heeft te maken met juridische obstakels en privacyregels.

Privacy en gezagsrelatie

20211014 BGNU Uitvaartmedewerkers en coronavaccinatie Privacy

Als u zou vastleggen dat een medewerker gevaccineerd is tegen Covid-19, zou u gezondheidsinformatie van die medewerker vastleggen. Echter, de verwerking van gezondheidsgegevens is in principe verboden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een uitzondering daarop is mogelijk in het geval er sprake is van uitdrukkelijke toestemming van de medewerker voor het verwerken van de informatie. Die toestemming moet in volledige vrijheid zijn gegeven. En daar zit het probleem.

Vanwege de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het standpunt ingenomen dat toestemming van de werknemer geen grondslag kan vormen voor gegevensverwerking. Een andere (wettelijke) grondslag bestaat niet en dus mag verwerking van de vaccinatiestatus van uw werknemers niet.

Voor door u ingehuurde zzp’ers gelden andere kaders. In dat geval is er per definitie geen sprake is van een gezagsrelatie. Als de zzp'er daar toestemming voor geeft, mag u wel verwerken of hij/zij is gevaccineerd.

Vaccinatieplicht en grondwet

20211014 BGNU Uitvaartmedewerkers en coronavaccinatie Vaccinatieplicht

Eind augustus 2021 maakte LeasePlan als eerste Nederlandse bedrijf bekend dat het een vaccinatieplicht invoert voor zijn medewerkers op de werkvloer, maar het voorbeeld van LeasePlan is niet massaal gevolgd en blijkt dus niet ‘het eerste schaap over de dam’.

Juridisch bestaat er geen mogelijkheid om vaccinatie te verplichten. In Nederland heeft iedereen recht op ‘onaantastbaarheid van het lichaam’ en ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’. Dat is opgenomen in de Grondwet. Een vaccinatieplicht zou zorgen voor een inbreuk op deze grondrechten. Beperking van grondrechten is mogelijk, maar alleen als daar een ‘legitiem doel’ voor is.

En de veiligheid op de werkvloer lijkt vooralsnog niet als dusdanig gezien te worden. Tot nu toe is slechts een uitspraak van de rechter uit Curaçao bekend die zich heeft gebogen over de vraag of een werkgever zijn werknemer direct of indirect kan verplichten om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Deze rechter oordeelt dat vaccinatieplicht niet bestaat en dat dergelijke verplichtingen evenmin passen binnen de arbeidsverhouding. Wél onderschrijft de rechter de wettelijke zorgplicht van de werkgever en dat die verantwoordelijkheid moet worden meegewogen in de beoordeling. Hoe dit onderwerp zich verder in de rechtspraak ontwikkelt, zal moeten blijken.


Vragen?

20210503 BGNU Wat doen als data lekken Omnius Juristen Anne van Glabbeek

Heeft u vragen over een vaccinatieplicht op de werkvloer of de zorgplicht voor u als werkgever voor een veilige werkomgeving? Neem gerust contact op met Anne van Glabbeek van Omnius Juristen.

Omnius Juristen is kennispartner van BGNU. Dit heeft voor leden als voordeel dat Omnius Juristen een gereduceerd tarief rekent voor haar werkzaamheden. Omnius Juristen biedt een compleet pakket aan juridische diensten zodat u zich als ondernemer kunt richt op waar u goed in bent: ondernemen. Omnius Juristen heeft alle specialisaties onder één dak. Lees op deze pagina meer over de samenwerking tussen Omnius Juristen en BGNU.

Omnius Juristen, mevrouw mr. Anne van Glabbeek

  • Tel: 013-4689065
  • Email: a.vanglabbeek@omniusjuristen.nl

Gerelateerde items

Laten onze uitvaartmedewerkers zich vaccineren tegen Covid-19?

Lees artikel
  • Datum: 12-01-2021
  • Omschrijving: Mag een uitvaartwerkgever vaccinatie tegen Covid-19 van medewerkers eisen als bijdrage aan een veilige werkomgeving?