Seksuele intimidatie op het werk

Werkgevers in de uitvaartzorg zijn verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Dat bekent onder andere dat u als werkgever actief moet optreden tegen seksuele intimidatie. Wat is seksuele intimidatie en wat kunt u doen om het te stoppen, of beter nog, te voorkomen?

Van de Nederlandse werknemers heeft 16 procent in de afgelopen tien jaar met seksuele intimidatie te maken gehad. Vrouwen twee keer vaker dan mannen; en jongeren vaker dan ouderen. Slechts 37 procent van de slachtoffers maakt melding van de seksuele intimidatie. Vaak is dat omdat men twijfelt of er sprake is van seksuele intimidatie, omdat men bang is te overdrijven of omdat men denkt het over zichzelf afgeroepen te hebben. 

Wat is seksuele intimidatie?

20210721 BGNU Seksuele intimidatie in het uitvaartwerk Wat is seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie kan plaats vinden in woorden, gebaren en/of door lichamelijk contact. Het kan opzettelijk gebeuren, maar soms is de dader zich er niet van bewust. Wat voor de één onschuldig is, kan door een ander als vervelend, vernederend of intimiderend ervaren worden. Iedereen bepaalt zelf waar voor hem of haar de grens tussen gewenst en ongewenst ligt. Het is daarom belangrijk om de perceptie van het slachtoffer serieus te nemen.

Waar komt seksuele intimidatie op het werk voor?

20210721 BGNU Seksuele intimidatie in het uitvaartwerk Waar komt seksuele intimidatie voor

Seksuele intimidatie kan in alle soorten organisaties voorkomen. De kans is groter in sterk hiërarchische organisaties of in organisaties waar een machocultuur heerst. Ook komt het vaker voor in organisaties waar een losse omgangscultuur heerst, waardoor de grens tussen gewenst en ongewenst gedrag onduidelijk is.

In teams waarin overwegend mannen werken, is het voor vrouwen vaak moeilijker om aan te geven dat zij bepaald gedrag niet op prijs stellen. Als het dan niet gebruikelijk is dat een leidinggevende mensen op hun gedrag aanspreekt en er is geen formeel beleid over ongewenste omgangsvormen geformuleerd, neemt de kans op seksuele intimidatie toe.

Wat zijn de gevolgen van seksuele intimidatie?

20210721 BGNU Seksuele intimidatie in het uitvaartwerk Wat zijn de gevolgen van seksuele intimidatie

Slachtoffers van seksuele intimidatie kunnen zowel psychische als lichamelijke klachten ervaren. Negatieve gevoelens zoals woede, angst, wantrouwen, vernedering en schaamte komen veel voor. Maar ook stress, slapeloosheid en concentratiestoornissen worden vaak ervaren; klachten die kunnen leiden tot burn-out.

Ook voor de organisatie kan seksuele intimidatie negatieve gevolgen hebben. Het schaadt onderlinge werkrelaties, kan leiden tot wantrouwen en onrust en kan een onveilige en negatieve werksfeer tot gevolg hebben. Uiteindelijk kan seksuele intimidatie zorgen voor een toename van het arbeidsverzuim en een verhoogd personeelsverloop.

Wat kunt u doen om seksuele intimidatie te stoppen of te voorkomen?

20210721 BGNU Seksuele intimidatie in het uitvaartwerk Wat kun je tegen seksuele intimidatie doen

TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW de Wegwijzer Seksuele intimidatie ontwikkeld. De wegwijzer beschrijft wanneer sprake kan zijn van seksuele intimidatie en geeft voorbeelden van situaties waarin het kan spelen. Er wordt een praktische beschrijving gegeven van wat slachtoffers, collega’s en leidinggevenden kunnen doen om seksuele intimidatie te stoppen en te voorkomen, en welke externe organisaties daarbij hulp kunnen bieden.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in samenwerking met verschillende werkgevers een poster ontwikkeld over seksuele intimidatie op de werkvloer waarin kort beschreven wordt wat seksuele intimidatie is en waar slachtoffers terecht kunnen.

Gerelateerde items

Burn-out en presteren

Downloaden
  • Datum: 06-06-2017
  • Omschrijving: Van een burn-out kunnen werknemer en werkgever leren. Deze infographic zet aan tot reflectie en helpt zo burn-out voorkomen.
    De infographic is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS NIPO), in opdracht van Zilveren Kruis.

Pesten aanpakken

Lees artikel
  • Datum: 30-07-2018
  • Omschrijving: Arboportaal biedt informatie over pesten op het werk. Werkgevers kunnen die gebruiken om deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

Ziekte als gevolg van psychische klachten

Lees artikel
  • Datum: 26-02-2021
  • Omschrijving: Verzuim als gevolg van psychische klachten, waaronder werkstress, neemt toe. Leidinggevenden zijn de spil in het tegengaan daarvan.