Pesten aanpakken

Arboportaal biedt veel informatie over pesten op de werkvloer. Werkgevers in de uitvaartbranche kunnen die gebruiken om deze vorm van psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken.

Pesten?

Bij pesten gaat het om herhaaldelijk negatief gedrag van collega’s of de leidinggevende waartegen iemand zich niet (meer) verdedigen kan. Of iets pesten is, is niet altijd objectief vast te stellen. Uitgangspunt is dat als iemand gedrag als pesten ervaart, er iets gedaan moet worden.

Een op de zeven werknemers

Eén op de zeven werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag tussen collega's onderling, zoals pesten. Werknemers die worden gepest, verzuimen drie keer zo vaak als andere werknemers en meer dan een derde van de gepeste werknemers heeft verschijnselen van een burn-out. Ook voor de organisatie is een positieve werkcultuur dus belangrijk.

Pesten valt volgens de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Deze verplichting is verder uitgewerkt in het Arbobesluit: de risico’s moeten  in kaart worden gebracht in de Risico-inventarisatie en -evaluatie

Pesten herkennen

20180730 Bgnu Pesten Op Het Werk Sociaal Isoleren

Pesten kan zich op vele manieren uiten; het kan direct op de persoon gericht zijn, maar kan ook achter iemands rug plaatsvinden. Voorbeelden van pestgedrag zijn: grapjes maken ten koste van een ander; vervelende opmerkingen of belachelijk maken; beledigen, schelden of vloeken; openlijk terechtwijzen; negeren of sociaal isoleren/buitensluiten; zinloze taken moeten uitvoeren; imiteren; gebaren maken; roddelen; kritiek uiten op iemands persoonlijke leven; opzettelijk verkeerde beoordeling; beschadigen van eigendommen; en intimidatie of fysieke agressie. Vaak gaat het om een combinatie van vormen.

Maatregelen tegen pesten

Om pestgedrag te voorkomen, is het belangrijk dat de werkgever het goede voorbeeld geeft. Daarnaast moeten werknemers weten dat pestgedrag niet geaccepteerd wordt. Het is goed om (in samenwerking met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) een beleid op te stellen waarin ook duidelijk sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op overtreding en dat consequent te handhaven. Het is bewezen dat zero-tolerance-beleid preventief werkt.

Steekt pestgedrag de kop op, dan is het verstandig om het in de kiem te smoren. Hoe langer het plaatsvindt, hoe moeilijker het is om nog in te grijpen.

 • Geef werknemers het gevoel dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten.
 • Stel een vertrouwenspersoon aan. Informeer de werknemers over deze vertrouwenspersoon.
 • Stel een klachtencommissie in. Daar kunnen werknemers terecht met hun klachten over pestgedrag. Via een klachtencommissie kan pestgedrag in een vroeg stadium worden gesignaleerd.
 • Noteer de pestklachten in de organisatie in een rapport. Dit rapport kan gebruikt worden bij het vormgeven van het beleid.

Online tools

20180730 Pesten Op Het Werk Gevolgen

Arboportaal biedt veel informatie over pesten op het werk en de gevolgen daarvan. Het beschrijft wat werkgever, collega’s en het slachtoffer kunnen doen en geeft tools die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Het online hulpmiddel voor antipestmanagement bevat handreikingen om pestgedrag te voorkomen en beperken, voorbeelden van verschillende vormen van pestgedrag en achtergronden.

Aan de hand van vragen, opdrachten en casussen in de presentatie kunnen leidinggevenden het gesprek op gang brengen en afspraken maken met medewerkers. Dat biedt handvatten om een goede werksfeer te behouden en ongewenst gedrag aan te pakken.

Gerelateerde items

Duurzame inzetbaarheid

Lees artikel
 • Datum: 10-02-2017
 • Omschrijving: Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid.

Eerste workshop duurzame inzetbaarheid

Lees artikel
 • Datum: 06-12-2016
 • Omschrijving: Dr. Jos Sanders (TNO) gaf de aftrap van de workshops 'duurzame Inzetbaarheid' die BGNU organiseert.

Tweede workshop duurzame inzetbaarheid Gezondheid

Lees artikel
 • Datum: 10-02-2017
 • Omschrijving: Goede roosters kunnen ervoor zorgen dat medewerkers niet alleen meer tevreden zijn, maar ook dat ze langer en gezonder kunnen doorwerken.

3e workshop Duurzame inzetbaarheid Vitaal vakmanschap

Lees artikel
 • Datum: 22-05-2017
 • Omschrijving: Onder de bezielende leiding van Joep van den Eerenbeemt van TNO hebben BGNU-leden vitaal vakmanschap onder de loep genomen.

Slaap en presteren

Downloaden
 • Datum: 02-06-2017
 • Omschrijving: Voldoende slapen is belangrijk. Deze infographic helpt om slaapproblemen bespreekbaar te maken en geeft tips om ze te voorkomen.
  Verminderde nachtrust heeft invloed op cognitieve functies en daarmee op het functioneren van medewerkers. Onderzoek laat minder hersenactiviteit bij het nemen van besluiten zien. Medewerkers met slaaptekort overschatten daardoor zichzelf en zijn geneigd om meer risico’s te nemen. Zilveren Kruis heeft deze infographic gemaakt die helpt om slaapproblemen bespreekbaar te maken en tips geeft om ze te voorkomen.

Burn-out en presteren

Downloaden
 • Datum: 06-06-2017
 • Omschrijving: Van een burn-out kunnen werknemer en werkgever leren. Deze infographic zet aan tot reflectie en helpt zo burn-out voorkomen.
  De infographic is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS NIPO), in opdracht van Zilveren Kruis.

Mentaal sterk en presteren

Downloaden
 • Datum: 06-06-2017
 • Omschrijving: Minder stress ervaren, hoe doe je dat? Deze infographic van Zilveren Kruis geeft handvatten en helpt die bespreekbaar maken op de werkvloer.
  Stress kan leiden tot slaapproblemen en burn-out, met alle gevolgen van dien. Door deze infographic te printen op A2- of A3-formaat en bijvoorbeeld naast het koffieapparaat op te hangen, kunt u op een eenvoudige manier de omgang met stress bespreekbaar maken.