Goed verzuimbeleid voorkomt vertraging en irritatie

Met een goed verzuimprotocol weten medewerkers van uw uitvaartonderneming waar ze aan toe zijn, als ze zich ziek melden. Wat staat er in een verzuimprotocol?

20210412 BGNU Goed verzuimbeleid voorkomt vertraging en irritatie ziekmelding

Een verzuimprotocol beschrijft de spelregels die gelden bij ziekte. Voor iedere onderneming zijn die regels anders - ze sluiten aan bij de omvang van de onderneming en de bedrijfscultuur - en het is daarom belangrijk dat de regels die in uw uitvaartonderneming gelden helder en bekend zijn bij uw medewerkers.

Met een goed verzuimprotocol weten medewerkers waar ze aan toe zijn als ze zich ziek melden. Dat voorkomt irritatie door verkeerde verwachtingen. En door met een protocol te werken weet u zeker dat iedere medewerker op de juiste manier wordt begeleid als de ziekte wat langer duurt. Kortom: hoe ziet een goed verzuimprotocol eruit en hoe werkt u ermee?

Welke informatie neemt u op in het verzuimprotocol?

 • Arbodienst
  In het verzuimprotocol is vermeld met welke arbodienst uw uitvaartonderneming samenwerkt, wat de richtlijnen van die arbodienst zijn en hoe medewerkers toegang krijgen tot de bedrijfsarts.
    
 • Ziekmelding
  Het verzuimprotocol beschrijft bij wie (bijvoorbeeld de direct leidinggevende) een medewerker zich ziek moet melden, hoe hij dat doet (bijvoorbeeld telefonisch of door een appje te sturen) en wanneer (bijvoorbeeld aan het begin van de werkdag).
    
 • Contact en bereikbaarheid
  Het is belangrijk dat de zieke werknemer weet wanneer er contact met hem opgenomen wordt, door wie (arbodienst, bedrijfsarts, werkgever) en hoe. Het is belangrijk daarbij ook vast te leggen welke onderwerpen dan besproken worden.
    
 • Stappenplan re-integratie
  Bij verzuim dat langer duurt, krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. Daarin zijn verplichtingen vastgelegd waaraan moet worden voldaan bij (dreigend) langdurig verzuim. Het is belangrijk deze stappen op te nemen in het verzuimprotocol en te benadrukken dat hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer ligt.
    
 • Ziekte en vakantie
  Zieke werknemers hebben recht op vrije dagen en vakantie, zolang dat de re-integratie niet belemmert. Beschrijf daarom in het verzuimprotocol wat u van een zieke werknemer verwacht als hij vakantie wil opnemen; bijvoorbeeld dat daarvoor vooraf advies van de bedrijfsarts ingewonnen moet zijn.
  Een medewerker kan natuurlijk ook tijdens vakantie (in het buitenland) ziek worden. Beschrijf dus ook wat u dan van hem verwacht.

Wat doet u als er een ziekmelding is?

 • De ziekmelding aannemen
  De zieke medewerker hoeft aan u niet te laten weten welke klachten hij heeft. Wel kunt u vragen hoelang de werknemer denkt dat hij afwezig zal zijn. U kunt ook vragen of een tijdelijke aanpassing van het werk hem kan helpen. Zo laat u merken dat er samen gewerkt moet worden aan het vervolg van de melding. Door daarbij te verwijzen naar het verzuimprotocol en begrip te tonen voor de medewerker geeft u hem houvast.
    
 • Het werk gaat door
  Had de zieke werknemer bijvoorbeeld afspraken met nabestaanden, dan moeten die overgenomen worden door een collega. Of afspraken moeten worden verschoven. Informeer dus bij de werknemer welke afspraken er in zijn agenda staan en wat daar naar zijn idee het beste mee gedaan kan worden.
    
 • Volgend contactmoment
  Spreek duidelijk af wie, wanneer en hoe weer contact opneemt.
    
 • Informeren van de arbodienst
  Neem contact op met uw arbodienst. Zeker voor het geval een re-integratietraject nodig mocht blijken, is het belangrijk om de ziekmelding zo snel mogelijk te doen.

En verder

20210412 BGNU Goed verzuimbeleid voorkomt vertraging en irritatie arbodienst helpt bij re integratie

Uw arbodienst helpt bij een re-integratietraject en zorgt ervoor dat de termijnen van de Wet verbetering poortwachter tijdig doorlopen worden. Als werkgever heeft u vooral de taak om open en helder met de zieke werknemer te blijven communiceren. Zodat hij weet waar hij aan toe is, en u ook!

Gerelateerde items

ArboNed: dienstverlening voor verzuimbegeleiding en re-integratie voor BGNU-leden

 • Datum: 08-03-2018
 • Omschrijving: BGNU-leden profiteren met korting van de mogelijkheden die ArboNed biedt om werknemers maximaal inzetbaar te krijgen en houden.

‘Altijd aan’: Ook als je het mooiste vak van de wereld hebt, moet je goed voor jezelf zorgen

Lees artikel
 • Datum: 09-03-2021
 • Omschrijving: Uitvaartverzorgers en postmortale werkers staan altijd aan maar zijn gelukkig met hun werk. Wat betekent altijd aan voor uitvaartwerkers?
  Al liggen ze ‘s nachts soms wel wakker van de vraag of de uitvaart wel perfect zal verlopen. Het besef dat je het ‘maar een keer kunt doen’ zit er diep in. Veel medewerkers kunnen roostertechnisch zelf veel regelen, veel eigen verantwoordelijkheid pakken, en hebben collega’s en leidinggevenden die meedenken. Medewerkers in loondienst zouden soms meer tijd aan de klant willen besteden, zzp’ers maken zich vooral zorgen of ze zichzelf of hun naasten niet te kort doen. Postmortale medewerkers ervaren hun beroep als fysiek zwaar. Dit blijkt uit de enquête ‘altijd aan’ van BGNU en Brancheblad Uitvaartzorg.

'Altijd aan', werken in de postmortale zorg: Prachtig eervol werk, maar red ik het nog twintig jaar?

Lees artikel
 • Datum: 09-03-2021
 • Omschrijving: Postmortale medewerkers staan altijd aan en ervaren hun werk als fysiek belastend blijkt uit de enquête van BGNU en Brancheblad Uitvaartzorg
  Uit onderzoek naar werken in de uitvaartbranche van BGNU en Brancheblad Uitvaartzorg blijkt dat medewerkers in de postmortale zorg, net als uitvaartverzorgers, vinden dat ze een prachtig vak hebben, waarbij ze veel waardering van nabestaanden krijgen. ‘Altijd aan’-staan hoort erbij en is met goede roostering prima op te vangen. Wel ervaren ze hun beroep als fysiek belastend.

Slim werkgeven bij ziekte en re-integratie

Lees artikel
 • Datum: 10-02-2020
 • Omschrijving: Verplichtingen bij ziekte en re-integratie van langdurig zieke werknemers: hoe gaat uw uitvaartonderneming daarmee om?

Chronische ziekte en duurzame inzetbaarheid

Lees artikel
 • Datum: 09-01-2019
 • Omschrijving: Een werknemer met een chronische of langdurige ziekte: hoe ga je daar als werkgever mee om?
  Werkgevers zullen steeds vaker te maken krijgen met werknemers met een chronische ziekte: al ruim een vijfde van de beroepsbevolking wordt geplaagd door een chronische ziekte. Denk daarbij aan astma, nieraandoeningen, reuma, diabetes of psoriasis. Ook kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. En ongeveer 10 procent van alle mensen die werken, ontwikkelt ooit een burn-out.

Ziekteverzuim: een reden voor ontslag?

Lees artikel
 • Datum: 23-09-2019
 • Omschrijving: Frequent ziekteverzuim kan een reden voor ontslag zijn, maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
  Als een werknemer zich frequent ziek meldt, is dat een belasting voor diens team. Als de uitvaartonderneming wat kleiner is, kan de gehele onderneming eronder lijden. Soms lijkt het dan aantrekkelijk om het dienstverband met de werknemer te beëindigen.

Ziekte als gevolg van psychische klachten

Lees artikel
 • Datum: 26-02-2021
 • Omschrijving: Verzuim als gevolg van psychische klachten, waaronder werkstress, neemt toe. Leidinggevenden zijn de spil in het tegengaan daarvan.