Financieel gezonde werknemers: duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit

De geldzaken van uw medewerkers zijn geen onderwerp dat gemakkelijk bespreekbaar is, maar iemands financiële situatie en zijn inzicht daarin hebben wel grote invloed op zijn duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit.

“Financieel gezonde werknemers”: een wegwijzer voor werkgevers

Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat meer dan 60 procent van alle werkgevers te maken heeft met medewerkers met financiële problemen.

Om werkgevers handvatten te bieden om de financiële gezondheid van medewerkers een plek te geven in hun organisatie is er de website financieel gezonde werknemers. De website biedt informatie, tools, checklists en doorverwijzingen waarmee u uw medewerkers kunt ondersteunen. Ook worden er tips gegeven over de manier waarop u uw medewerkers ondersteuning kunt aanbieden.

Duurzame inzetbaarheid en financiële zorgen

20180806 Bgnu Financieel Gezonde Medewerkers 01 Duurzame Inzetbaarheid Schulden

De financiële situatie van medewerkers is van groot belang voor hun duurzame inzetbaarheid. Geldzorgen leiden bij medewerkers vaak tot stress, concentratieverlies en verzuim. De financiële problemen van een werknemer met een voltijds dienstverband en een modaal inkomen, kosten een werkgever zo'n 13.000 euro per jaar door verzuim, productiviteitsverlies en administratieve kosten.

“Financieel gezonde medewerkers” geeft tips en tools wanneer u vermoedt dat dergelijke problematiek bij medewerkers zou kunnen spelen. Bijvoorbeeld de Signaaltool financiële problemen.

Arbeidsmobiliteit en financiële mogelijkheden

20180806 Bgnu Financieel Gezonde Medewerkers 02 Arbeidsmobiliteit Pensioen

Medewerkers die geen inzicht hebben in hun toekomstige financiële mogelijkheden of onzeker zijn over hun financiële ruimte zijn terughoudender in het zetten van nieuwe carrièrestappen. Medewerkers die dat inzicht wel hebben, zijn minder honkvast, aldus de Volkskrant op 4 juni 2018. Zij stappen eerder over naar een andere functie, een andere werkgever of starten als zelfstandige. Of ze stoppen eerder met werken. Medewerkers die inzicht hebben in hun pensioenregeling, waarderen die doorgaans meer.

“Financieel gezonde medewerkers” geeft tips hoe medewerkers meer inzicht in hun pensioensituatie gegeven kan worden en hun arbeidsmobiliteit gestimuleerd kan worden.

Twijfelt u of het allemaal wel de moeite waard is? Bekijk deze video en u weet wat het uw onderneming en uw medewerkers kan opleveren!

"Financieel gezonde werknemers" is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Nibud, Divosa, NVVK en Wijzer in geldzaken.

Gerelateerde items

3e workshop Duurzame inzetbaarheid Vitaal vakmanschap

Lees artikel
 • Datum: 22-05-2017
 • Omschrijving: Onder de bezielende leiding van Joep van den Eerenbeemt van TNO hebben BGNU-leden vitaal vakmanschap onder de loep genomen.

Tweede workshop duurzame inzetbaarheid Gezondheid

Lees artikel
 • Datum: 10-02-2017
 • Omschrijving: Goede roosters kunnen ervoor zorgen dat medewerkers niet alleen meer tevreden zijn, maar ook dat ze langer en gezonder kunnen doorwerken.

Eerste workshop duurzame inzetbaarheid

Lees artikel
 • Datum: 06-12-2016
 • Omschrijving: Dr. Jos Sanders (TNO) gaf de aftrap van de workshops 'duurzame Inzetbaarheid' die BGNU organiseert.

Verschillende generaties medewerkers aantrekken en behouden: hoe doe je dat?

Lees artikel
 • Datum: 20-06-2018
 • Omschrijving: Verschillende generaties medewerkers hebben verschillende behoeften. Het is belangrijk daar met de arbeidsvoorwaarden op in te spelen.
  De cao Uitvaartbranche is een minimum-cao: de cao schetst de kaders waarbinnen individuele ondernemers maatwerkafspraken kunnen maken met hun werknemers. Hoe daarbij rekening gehouden kan worden met de verschillende behoeften van werknemers leest u hier.

Scholingsverplichting en ontslag

Lees artikel
 • Datum: 25-07-2017
 • Omschrijving: Scholing en permanente educatie zijn belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van uitvaartmedewerkers, en bij ontslag.