Protocol Transparantie uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars

Als een consument met een natura-uitvaartverzekering kiest voor een andere uitvaartverzorger, krijgt hij binnen 8 werkuren duidelijkheid over de vergoeding. Dat heeft BGNU afgesproken met de natura-uitvaartverzekeraars in dit protocol.

Bij natura-uitvaartverzekeringen wordt een verzekeringsovereenkomst gesloten waarbij wordt bepaald, dat een aantal concreet omschreven diensten in natura geleverd wordt. Als nabestaanden kiezen voor een uitvaartondernemer die niet gelieerd is aan de natura-uitvaartverzekeraar kan de natura-uitvaartverzekeraar een bedrag uitkeren dat qua hoogte gericht is op hetgeen hij kwijt zou zijn geweest als hij de uitvaart zelf had kunnen (laten) regelen.

Het Keurmerk Uitvaartzorg vraagt van uitvaartondernemers dat zij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na het aannemingsgesprek, inzage geven over de te maken kosten. Daarin dienen ook de financiële consequenties van een binding met een uitvaartverzekeraar meegenomen te worden. 

Informatieverstrekking

De uitvaartondernemer maakt bij het opstellen van de begroting een inventarisatie van de beschikbare uitvaartverzekeringen. Als nabestaanden aangeven dat er sprake is van een naturapolis, zoekt de uitvaartondernemer contact met de verzekeraar omtrent de volgende gegevens:

 • is de overledene daadwerkelijk verzekerd;
 • zijn er nog aanvullende dekkingen van toepassing;
 • welk bedrag keert de natura-uitvaartverzekeraar uit;

Natura-uitvaartverzekeraars zijn gehouden om uitvaartondernemers op verzoek van nabestaanden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen acht werkuren na ontvangst van het verzoek, deze informatie te verstrekken.

Akte van cessie

In overleg met de nabestaanden kan ervoor gekozen worden om de uitkering uit de naturapolis rechtstreeks aan de uitvaartondernemer over te laten maken. Daartoe dient de opdrachtgever een opdracht aan de uitvaartverzekeraar te verstrekken (“akte van cessie” genaamd) en moet er een nota van de uitvaartkosten verstuurd worden.

De uitvaartverzekeraar is gehouden om na het verzoek tot uitkering de betaling binnen 10 werkdagen te verrichten of binnen die termijn met redenen omkleed aan te geven waarom nog niet tot betaling overgegaan kan worden.

Uitzonderingsituatie

Een uitzonderingspositie met betrekking tot de voorlichtingsplicht geldt voor natura-uitvaartverzekeraars die:

 • een vrije keuze van uitvaartverzorger bieden zonder dat nabestaanden daarvan (nadelige) financiële consequenties ondervinden;
 • geen „verkapitaliseerde waarde‟ van de natura-verzekering hanteren, en geen vast bedrag uitkeren aan de nabestaanden.

Deze natura-uitvaartverzekeraars zijn eraan gehouden om de uitvaartondernemer binnen de termijn van uiterlijk acht werkuren na ontvangst van het verzoek te informeren over:

 • het daadwerkelijk verzekerd zijn van de klant;
 • de reikwijdte van de verzekeringsdekking

Gerelateerde items

Protocol Transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars

Downloaden
 • Datum: 14-12-2016
 • Omschrijving: Download hier het protocol Transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars.

Akte van cessie behorend bij Protocol Transparantie

Downloaden
 • Datum: 14-12-2016
 • Omschrijving: Download hier de akte van cessie behorende bij het protocol Transparantie voor uitvaartondernemers en natura-verzekeraars.