Praktische invulling coronamaatregelen voor uitvaartlocaties

Hier leest u tips hoe uitvaartlocaties invulling kunnen geven aan de coronamaatregelen die gelden bij begrafenissen en crematies.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is het belangrijk dat medewerkers, nabestaanden en bezoekers voldoende afstand houden en hygiënemaatregelen nemen. Daarbij kunt u denken aan de volgende zaken:

 • Het aanhouden van een maximale capaciteit per gebouw en ruimte.
 • Het actief dragen van mondkapjes door medewerkers en het kosteloos ter beschikking stellen van mondkapjes aan familie en belangstellenden.
 • Signing bij ingang over de geldende maatregelen.
 • Signing op de vloer die het houden van afstand bevorderen en een looprichting creëren.
 • Signing op TV-schermen in de ontvangstruimte en koffiekamer om de coronamaatregelen nogmaals onder de aandacht te brengen.
 • Prominent plaatsen van automatische desinfectiezuilen.
 • Het ter beschikking stellen van een schone pen per persoon voor het tekenen van het condoleanceregister en het noteren van contactgegevens.
 • Voor aanvang van de plechtigheid door de uitvaartleider wijzen op coronamaatregelen ten aanzien van zitplaatsen in de aula, en aangeven dat na de plechtigheid aangegeven wordt welke maatregelen bij de condoleance gelden.
 • Het na afloop van de plechtigheid door de uitvaartleider attenderen op de maatregelen die gelden tijdens de condoleance.
 • Uitvaartleider regisseert dat bezoekers gedoseerd de aula verlaten.
 • Het plaatsen van spatschermen op kritieke plekken.
 • Het frequenter desinfecteren van oppervlakten.
 • Het hanteren van vaste opstellingen van meubilair in aula en overige ruimtes om afstandsregel te waarborgen.
 • Bezoekers en nabestaanden krijgen in de condoleanceruimte een vaste zitplaats waar de catering wordt gebracht.
 • Alleen de directe nabestaanden verplaatsen zich in de condoleanceruimte. Uitvaartleiders instrueren hen om condoleances in ontvangst te nemen bij de zittende bezoekers en daarbij afstand te houden.
 • Het dragen van mondkapjes en handsschoenen door gastdames bij de bereiding en uitgifte van etenswaren en dranken.
 • Het afraden om alcohol aan te bieden bij de condoleance en het maximaliseren van de duur van een condoleance waar alcohol geschonken wordt.
 • Het aanbieden van gratis livestream wat zorgt dat er geen situaties ontstaan van belangstellenden die ongenodigd toch op locatie verschijnen.
 • Er op toezien dat medewerkers met symptomen niet op het werk verschijnen en getest worden.
 • Thuiswerken waar mogelijk bevorderen.