Ombudsman Uitvaartwezen als sparringpartner voor BGNU-leden

De Ombudsman Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over een uitvaart. Op basis van hoor en wederhoor doet de Ombudsman dan een bindende uitspraak. Daarnaast heeft de Ombudsman ook een adviesfunctie. Hier leest u wat die inhoudt en hoe u daar gebruik van kunt maken.

Een klacht is een kans, schrijft de Ombudsman Uitvaartwezen in het Brancheblad Uitvaartzorg. Een klacht over een uitvaart wilt u dan ook netjes afhandelen en, natuurlijk, een volgende keer voorkomen. De Ombudsman helpt u daar graag bij.

Als sparringpartner

20210401 BGNU Ombudsman Uitvaartwezen als sparringpartner voor BGNU leden richting geven aan oplossing uitvaartgeschil

De Ombudsman Uitvaartwezen kan u adviseren als u vragen heeft over de klachtenregeling, maar ook als u vragen heeft die verder gaan dan dat. De Ombudsman kan dan een sparringpartner voor u zijn en u helpen richting te geven aan een oplossing als er een klacht dreigt te ontstaan. In zijn rol als adviseur doet de Ombudsman geen concrete aanbevelingen: de klager kan op een later moment mogelijk de klacht indienen bij de Ombudsman en moet dan een onafhankelijke beoordeling kunnen krijgen.

Als bemiddelaar

20210401 BGNU Ombudsman Uitvaartwezen als sparringpartner voor BGNU leden klachtbehandeling en vervoersvergoeding coronapandemie

De Ombudsman kan ook bemiddelen als er een klacht dreigt te ontstaan tussen een opdrachtgever van een uitvaart en de uitvaartondernemer. Ook hier geldt dat de Ombudsman Uitvaartwezen dan vooral richting geeft bij het zoeken naar een oplossing.

Snel en kosteloos

Adviesvragen kunnen telefonisch (06 - 57 50 12 52) of per e-mail (info@ombudsmanuitvaartwezen.nl) aan de Ombudsman worden gesteld. De termijn waarin het advies wordt gegeven, varieert van 1 dag tot 10 dagen. Het Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen wordt betaald door de aangesloten brancheorganisaties, waaronder BGNU. Adviezen van de Ombudsman Uitvaartwezen zijn daarom gratis voor leden van die organisaties.

Meer informatie over de Ombudsman Uitvaartwezen

De Ombudsman Uitvaartwezen doet onafhankelijk en onpartijdig uitspraak over klachten van opdrachtgevers over een uitvaart. Meer informatie over klachtbehandeling vindt u hier.

Tijdens de coronapandemie is het soms nodig om patiënten naar een verder gelegen ziekenhuis te verplaatsen. Wanneer de patiënt daar overlijdt en de extra vervoerskosten worden niet vergoed door een uitvaartverzekeraar, kunnen nabestaanden een beroep doen op een overheidsvergoeding. Zij kunnen zich dan melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Gerelateerde items

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen


Algemene Voorwaarden


Keurmerk Uitvaartzorg