UBO-register

Belanghebbenden in een onderneming zijn vanaf 27 september 2020 verplicht om zich in te schrijven in een register. Doel van deze Europese regel is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Uiteindelijk belanghebbende

UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner. Met andere woorden degene die uiteindelijk belanghebbende is van een onderneming. De UBO is een natuurlijk persoon die een direct of indirect belang van 25 procent of meer in een organisatie of het vermogen van een organisatie heeft.

UBO-register bij de KvK

Ieder EU-land moet een register bijhouden waarin is vastgelegd wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Voor Nederland wordt dit UBO-register bijgehouden door de Kamer van Koophandel.

Financieel economische criminaliteit tegengaan

Doel van het UBO-register is om financieel economische criminaliteit tegen te gaan. Het UBO-register is openbaar en maakt dus transparant wie in een organisatie uiteindelijk aan de touwtjes trekt.

Welke organisaties moeten een UBO inschrijven?

Onder andere niet-beursgenoteerde B.V.’s en N.V.’s, stichtingen, verenigingen en coöperaties moeten hun UBO’s inschrijven in het register. De registratieplicht geldt onder andere niet voor beursgenoteerde vennootschappen en eenmanszaken.

Meer informatie

20201201 BGNU UBO register

De website van de Kamer van Koophandel geeft een snel overzicht over het hoe en waarom van het UBO-register, en loodst u stap voor stap door het registreren van uw UBO.