Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

MKB-Nederland stimuleert en helpt ondernemers om mogelijke drempels voor mensen met een beperking te slechten middels MKB Toegankelijk. Doel van het programma is dat voor eind 2019 50.000 ondernemers ermee aan de slag zijn gegaan.

Uitvaartondernemingen nog toegankelijker

"Veel uitvaartondernemingen houden er al rekening mee dat hun dienstverlening ook toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. Nabestaanden zijn immers vaak ook ouderen en ouderdom komt - helaas - met gebreken. Maar het kan altijd beter, en zeker met het introduceren van nieuwe technieken - denk bijvoorbeeld aan de verschillende vormen van digitale communicatie of ledverlichting - staan we er niet altijd bij stil, of dit wel voor iedereen gemakkelijk is", aldus BGNU-voorzitter Paul Koeslag.

3 op de 20 mensen

MKB-Nederland schrijft dat Nederland zo’n 2 miljoen mensen met een bepaalde handicap telt. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. Dat is 15 procent van de bevolking; oftewel in een groep van 20 personen hebben er gemiddeld 3 een beperking

Nabestaanden en belangstellenden met een beperking

20180709 Bgnu Toegankelijkheid Voor Mensen Met Een Beperking Hond

Mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. Ook waar het om het regelen en/of bijwonen van uitvaarten gaat. De toegankelijkheid van de voorzieningen en informatie van uitvaartondernemingen is daarom erg belangrijk. En het is natuurlijk ook in het belang van ondernemers dat mensen met een beperking er zich thuis voelen:

  • Ze nemen vaak iemand mee.
  • Ze zijn trouw en delen graag hun ervaringen, bijvoorbeeld in de Ongehinderd app.
  • Ze hebben vaak een voorkeur voor minder drukke momenten.

Stilstaan bij aanpassingen

20180709 Bgnu Toegankelijkheid Voor Mensen Met Een Beperking Bord

Met eenvoudige aanpassingen kan een onderneming toegankelijk gemaakt worden voor mensen met een beperking. Iets waar ook veel ouderen baat bij hebben. Ook met het oog op de vergrijzing, verdient toegankelijk ondernemen dus aandacht.

De website van MKB Toegankelijk geeft praktische informatie over o.a. informatievoorziening (website, pdf's, drukwerk, etc.), pand (parkeren, deuren, inrichting, toiletruimten) en gastvrijheid.

Gerelateerde items

Inclusief werkgeven

  • Datum: 31-01-2019
  • Omschrijving: De cao zet in op een actieve bijdrage van de uitvaartbranche aan het realiseren van banen voor mensen met een beperking. Hoe pak je dat aan?
    Online zijn er verschillende ingangen om werkgevers te ondersteunen en te inspireren. Werkgeversvereniging AWVN heeft de Zelfcoach ontwikkeld, een online tool die werkgevers helpt bij het zetten van concrete stappen op het terrein van inclusie en participatie. ‘Op naar de 100.000 banen’ heeft een informatief en inspirerend online magazine gepubliceerd. En tenslotte is er nu ook het Spoorboekje Banenafspraak.