Google Digitale Werkplaats

Om ook in de toekomst mee te kunnen komen, moeten werknemers goed digitaal geschoold blijven. Google helpt daaraan mee, middels de Google Digitale Werkplaats.

Gratis trainingen via Google

Middels Google Digitale Werkplaats biedt Google gratis trainingen, tools en persoonlijk advies met als doel om iedereen te ondersteunen in het ontwikkelen van relevante digitale vaardigheden om een baan te vinden, carrières een impuls te geven of bedrijven te laten groeien.  

Google’s Digitale Werkplaats online

20180731 Bgnu Google Digitale Werkplaats 01

De online Digitale Werkplaats van Google bestaat uit 26 marketingonderwerpen, verpakt in 106 korte lessen, en 5 bonusonderwerpen over onder andere soft-skills, cybersecurity en machinelearning.

De trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden en men kan zelf het tempo bepalen. De lessen kunnen ook zo vaak gevolgd worden als men wil, of men kan ze skippen en alleen de afrondende vragen beantwoorden.

Met het beantwoorden van de evaluatievragen kunnen badges verdiend worden. Als alle onderwerpen binnen de Digitale Werkplaats zijn afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat, waarmee dus ook zichtbaar wordt dat hij zich met digitale marketing heeft beziggehouden. Om het certificaat te behalen is gemiddeld acht uur nodig.

Waarom Google Digitale Werkplaats

Google Digitale Werkplaats is de Nederlandse versie van Grow with Google, een wereldwijd initiatief om digitale kansen te creeren voor iedereen.

Tweederde van de Nederlandse arbeidsmarkt ligt in mkb-bedrijven; de omzetgroei in het mkb blijft achter in vergelijking met de rest van Europa. Een van de oorzaken daarvan is (aldus het Centraal Planbureau) “beperkte kennis en begrip van de mogelijkheden die technologie het mkb te bieden heeft”. Google Digitale Werkplaats wil het mkb en zzp'ers helpen om beter gebruik te maken van de mogelijkheden van het internet. 

Digitale vaardigheden voor de toekomst

20180731 Bgnu Google Digitale Werkplaats 02

Automatisering kan een belangrijke bron zijn voor economische groei. Door verdergaande automatisering verdwijnen steeds meer traditionele taken en komen nieuwe taken terug waarvoor digitale kennis noodzakelijk is.

Anno 2018 bestaat ongeveer de helft van het werk uit cognitieve taken. In 2030 zal dat naar verwachting driekwart van het werk zijn. Momenteel is naar schatting 30 procent van de banen in Nederland (bijna) volledig te automatiseren. In 60 procent van de banen kan het takenpakket significant wijzigen als gevolg van automatisering.

De verwachting is dat om deze trend bij te houden jaarlijks zo’n 800.000 mensen omgeschoold moeten worden; zo’n negen procent van de beroepsbevolking. Dat is een belangrijke uitdaging!

BGNU roept haar leden op om kritisch de ontwikkelingen te volgen en hun medewerkers te motiveren zich structureel digitaal bij te scholen.

Gerelateerde items

E-herkenning

Lees artikel
 • Datum: 17-02-2017
 • Omschrijving: Om te kunnen werken met de digitale aangifte van overlijden heeft u e-herkenning nodig.

Digitale aangifte van overlijden, samengevat

 • Datum: 30-06-2017
 • Omschrijving: Uitvaartverzorgers kunnen de aangifte van overlijden digitaal doen. Hier leest u wat daarbij komt kijken.
  Branchevereniging BGNU is actief betrokken bij het project Digitale Aangifte van Overlijden waarin de aangifte van overlijden stap voor stap wordt gedigitaliseerd. Wat is de stand van zaken en wat betekent dit voor u als uitvaartondernemer?

Scholingsverplichting en ontslag

Lees artikel
 • Datum: 25-07-2017
 • Omschrijving: Scholing en permanente educatie zijn belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van uitvaartmedewerkers, en bij ontslag.

Organisaties van de toekomst

 • Datum: 11-07-2018
 • Omschrijving: De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Wat betekent dat voor uw organisatie? Wat voor organisatie wilt u in de toekomst zijn?
  Met dit artikel geeft BGNU een aanzet om daar bij stil te staan.