Kennisbank

Thema


Filter(s) reset
153 onderdelen gevonden

Laten onze uitvaartmedewerkers zich vaccineren tegen Covid-19?

Lees artikel
 • Datum: 12-01-2021
 • Omschrijving: Mag een uitvaartwerkgever vaccinatie tegen Covid-19 van medewerkers eisen als bijdrage aan een veilige werkomgeving?

Uitzonderingen mondkapjesplicht

Lees artikel
 • Datum: 07-01-2021
 • Omschrijving: Lees hier welke groepen zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht die ook in uitvaartcentra en crematoria geldt.

UBO-register

Lees artikel
 • Datum: 01-12-2020
 • Omschrijving: Belanghebbenden in een onderneming zijn vanaf 27 september 2020 verplicht om zich in te schrijven in een register. Doel van deze Europese re
  gel is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Verslag ledenvergadering d.d. 23 juni 2020

 • Datum: 26-11-2020
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de ledenvergadering op 23 juni 2020.

Jaarplan 2021

 • Datum: 26-11-2020
 • Omschrijving: Download hier het BGNU-jaarplan 2021.

Begroting 2021

 • Datum: 26-11-2020
 • Omschrijving: Download hier de begroting 2021.

Contributiestaffel 2021

Downloaden
 • Datum: 26-11-2020
 • Omschrijving: Download hier de contributiestaffel en de bijbehorende tarieven voor het lidmaatschap van BGNU.

Praktische invulling coronamaatregelen voor uitvaartlocaties

Lees artikel
 • Datum: 29-10-2020
 • Omschrijving: Hier leest u tips hoe uitvaartlocaties invulling kunnen geven aan de coronamaatregelen.

Verbeter de cybersecurity van uw uitvaartonderneming

Lees artikel
 • Datum: 31-08-2020
 • Omschrijving: Cybersecurity is belangrijk. Voorkom dat uw uitvaartonderneming een bron van datalekken is of schade ondervindt door internetcriminaliteit.
  Uit onderzoek blijkt dat cybercriminaliteit de Nederlandse bedrijven en overheid jaarlijks ongeveer tien miljard euro kost. Cybercrime is dan ook allang geen kwajongenswerk meer, maar een serieus risico dat alle ondernemers kan treffen. Toch zijn veel ondernemers zich niet bewust van de risico’s die zij lopen omtrent cybercriminaliteit. Lees hier hoe u uw uitvaartonderneming tegen cybercriminaliteit kunt wapenen.

Test of de e-mail van uw uitvaartonderneming veilig is

Lees artikel
 • Datum: 23-07-2020
 • Omschrijving: Ook uitvaartondernemingen ontvangen en verzenden dagelijks vele e-mails. Het is niet vanzelfsprekend dat dit emailverbinding veilig is. En
  dat is wel belangrijk! De Veilige E-mail Coalitie heeft daarom een website ontwikkeld waar u gratis en snel kunt testen of uw emailverkeer optimaal beveiligd is.

Secretarieel jaarverslag 2019

 • Datum: 24-06-2020
 • Omschrijving: Het jaarverslag laat de activiteiten van BGNU in 2019 zien en toont wat de stand van zaken is van de thema’s waarmee BGNU zich bezig houdt.
  Thema’s waarmee BGNU zich in 2019 heeft bezig gehouden zijn onder andere de cao voor de uitvaartbranche en de verlenging van de RI&E, de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging, medisch geheim versus bescherming van uitvaartverzorgers en mortuariumbeheer. Daarnaast heeft BGNU weer workshops, vergaderingen en NetwerkEvents georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties in de branche (o.a. via het Platform Uitvaartzorg), zowel in Nederland als daarbuiten.

Jaarrekening 2019

 • Datum: 24-06-2020
 • Omschrijving: Hier vindt u het financieel jaarverslag over 2019.

Corona-instructies voor professionals in de uitvaartbranche

 • Datum: 29-05-2020
 • Omschrijving: Download hier instructies voor professionals in de uitvaartzorg over de omgang met maatregelen om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
  Deze instructies zijn bedoeld om te overhandigen aan medewerkers in de uitvaartzorg: zij hebben de richtlijnen over de omgang met de coronamaatregelen dan op een rijtje. Ze kunnen voor hen ook een hulpmiddel zijn richting nabestaanden. U kunt de instructies aanpassen en aanvullen zodat ze passen bij de werkwijze in uw uitvaartorganisatie.

Richtlijnen rond catering bij uitvaarten

Lees artikel
 • Datum: 20-05-2020
 • Omschrijving: Gezien de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juni 2020 heeft bestuursteam coronavirus richtlijnen opgesteld voor uitvaartlocaties.

Cao Uitvaartbranche 2020 - 2022

Lees artikel
 • Datum: 18-05-2020
 • Omschrijving: Download bij BGNU de cao uitvaartbranche 2020-2022. Informatie over arbeidsvoorwaarden in de uitvaartbranche vindt u op Uitvaartwerk.nl.

Hoe kiest de consument?

Lees artikel
 • Datum: 16-04-2020
 • Omschrijving: BGNU liet Online communicatiebureau Coos! een consumentenonderzoek uitvoeren om meer te weten te komen over hoe consumenten kiezen.
  Wat niet op internet te vinden is, bestaat niet. Zo denkt de jongere generatie erover. Online marketing is tegenwoordig een must.

Informatieset Overleden met radionucliden behandelde personen

Downloaden
 • Datum: 02-03-2020
 • Omschrijving: Download hier informatie over de omgang met overledenen die radiotherapie hebben ondergaan.
  Het aantal geneeskundige behandelingen en onderzoeken waarbij gebruik gemaakt wordt van radionucliden, neemt toe. De uitvaartbranche zal dan ook steeds vaker geconfronteerd worden met overledenen die een dergelijke behandeling hebben ondergaan. Dat kan risico’s met zich meebrengen voor de uitvaartmedewerkers en nabestaanden die met de overledene in contact komen.

Slim werkgeven bij ziekte en re-integratie

Lees artikel
 • Datum: 10-02-2020
 • Omschrijving: Verplichtingen bij ziekte en re-integratie van langdurig zieke werknemers: hoe gaat uw uitvaartonderneming daarmee om?

Verslag ledenvergadering d.d. 19 november 2019

 • Datum: 05-02-2020
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de ledenvergadering op 19 november 2019.

Wet arbeidsmarkt in balans: eisen t.a.v. lage WW-premie

Lees artikel
 • Datum: 31-01-2020
 • Omschrijving: De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) kent een hoge en een lage WW-premie. Wanneer mag de lage WW-premie gehanteerd worden?

Begroting 2020

 • Datum: 25-11-2019
 • Omschrijving: Download hier de begroting 2020.

Jaarplan 2020

 • Datum: 25-11-2019
 • Omschrijving: Download hier het BGNU-jaarplan 2020.

Overlijden en de burgerlijke stand

 • Datum: 23-09-2019
 • Omschrijving: Wat zijn de regels bij de gemeente rond A- en B-verklaring, akte van overlijden, verlof tot begraven of cremeren en eventueel een uitstel?
  Als uitvaartverzorger bent u vaak degene die zorgt dat de A- en B-verklaring bij de gemeente terecht komen en dat u daar een verlof tot begraven of cremeren en eventueel een uitstel voor terugkrijgt. Vaak loopt dat vlot, soms stelt een ambtenaar van de burgerlijke stand u voor problemen.

Ziekteverzuim: een reden voor ontslag?

Lees artikel
 • Datum: 23-09-2019
 • Omschrijving: Frequent ziekteverzuim kan een reden voor ontslag zijn, maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
  Als een werknemer zich frequent ziek meldt, is dat een belasting voor diens team. Als de uitvaartonderneming wat kleiner is, kan de gehele onderneming eronder lijden. Soms lijkt het dan aantrekkelijk om het dienstverband met de werknemer te beëindigen.

CV en referenties

Lees artikel
 • Datum: 19-09-2019
 • Omschrijving: Referenties en CV behoren een correct beeld van een werknemer te geven.
  Lees over de verantwoordelijkheid van de referent en wat u kunt doen als over het CV gelogen is.