Kennisbank

Thema


Filter(s) reset
161 onderdelen gevonden

30 interventies voor meer eigen regie en betere duurzame inzetbaarheid

Lees artikel
 • Datum: 07-06-2021
 • Omschrijving: AWVN beschrijft 30 interventies om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te ondersteunen door het nemen van eigen regie te stimuleren.

Wat doen als data lekken

Lees artikel
 • Datum: 04-05-2021
 • Omschrijving: Lees wanneer er sprake is van een datalek, hoe uw uitvaartonderneming datalekken voorkomt en wanneer u verplicht bent een datalek te melden.

Goed verzuimbeleid voorkomt vertraging en irritatie

Lees artikel
 • Datum: 12-04-2021
 • Omschrijving: Met een goed verzuimprotocol weten medewerkers waar ze aan toe zijn, als ze zich ziek melden. Wat staat er in een verzuimprotocol?

Ombudsman Uitvaartwezen als sparringpartner voor BGNU-leden

Lees artikel
 • Datum: 01-04-2021
 • Omschrijving: De Ombudsman Uitvaartwezen behandelt klachten over uitvaarten en heeft daarnaast een adviesfunctie. Lees hier hoe u daar gebruik van maakt.
  De Ombudsman Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over een uitvaart. Op basis van hoor en wederhoor doet de Ombudsman dan een bindende uitspraak. Daarnaast heeft de Ombudsman ook een adviesfunctie waar BGNU-leden kosteloos gebruik van kunnen maken.

MDIEU: Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Lees artikel
 • Datum: 19-03-2021
 • Omschrijving: Stichting Cao Fonds Uitvaartbranche wil gebruik maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).
  De Stichting Cao Fonds Uitvaartbranche zet zich in voor duurzame inzetbaarheid en onderzoekt of de sector gebruik kan maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).

Resultaten enquête “Altijd aan”

Lees artikel
 • Datum: 10-03-2021
 • Omschrijving: Lees hier uitkomsten van de enquête Altijd aan: wat betekent dag en nacht voor nabestaanden klaar staan voor werkers in de uitvaartbranche?
  Werk in de uitvaartzorg betekent voor veel werkers in de branche dat zij dag en nacht voor nabestaanden klaar staan. BGNU en Brancheblad Uitvaartzorg onderzochten wat dat betekent voor de duurzame inzetbaarheid van uitvaartverzorgers en medewerkers in de postmortale zorg.

'Altijd aan', werken in de postmortale zorg: Prachtig eervol werk, maar red ik het nog twintig jaar?

Lees artikel
 • Datum: 09-03-2021
 • Omschrijving: Postmortale medewerkers staan altijd aan en ervaren hun werk als fysiek belastend blijkt uit de enquête van BGNU en Brancheblad Uitvaartzorg
  Uit onderzoek naar werken in de uitvaartbranche van BGNU en Brancheblad Uitvaartzorg blijkt dat medewerkers in de postmortale zorg, net als uitvaartverzorgers, vinden dat ze een prachtig vak hebben, waarbij ze veel waardering van nabestaanden krijgen. ‘Altijd aan’-staan hoort erbij en is met goede roostering prima op te vangen. Wel ervaren ze hun beroep als fysiek belastend.

‘Altijd aan’: Ook als je het mooiste vak van de wereld hebt, moet je goed voor jezelf zorgen

Lees artikel
 • Datum: 09-03-2021
 • Omschrijving: Uitvaartverzorgers en postmortale werkers staan altijd aan maar zijn gelukkig met hun werk. Wat betekent altijd aan voor uitvaartwerkers?
  Al liggen ze ‘s nachts soms wel wakker van de vraag of de uitvaart wel perfect zal verlopen. Het besef dat je het ‘maar een keer kunt doen’ zit er diep in. Veel medewerkers kunnen roostertechnisch zelf veel regelen, veel eigen verantwoordelijkheid pakken, en hebben collega’s en leidinggevenden die meedenken. Medewerkers in loondienst zouden soms meer tijd aan de klant willen besteden, zzp’ers maken zich vooral zorgen of ze zichzelf of hun naasten niet te kort doen. Postmortale medewerkers ervaren hun beroep als fysiek zwaar. Dit blijkt uit de enquête ‘altijd aan’ van BGNU en Brancheblad Uitvaartzorg.

Ziekte als gevolg van psychische klachten

Lees artikel
 • Datum: 26-02-2021
 • Omschrijving: Verzuim als gevolg van psychische klachten, waaronder werkstress, neemt toe. Leidinggevenden zijn de spil in het tegengaan daarvan.

Unitsheet t.b.v. contributieaangifte

Downloaden
 • Datum: 19-02-2021
 • Omschrijving: BGNU baseert de contributie op het aantal verzorgde uitvaarten. Is uw onderneming uit verschillende units samengesteld? Vul de unitsheet in.
  Leden waarvan de onderneming een samenstelling is van verschillende uitvaartondernemingen als separate rechtspersoon - in de termen van het Keurmerk Uitvaartzorg: units - dienen het aantal uitvaarten voor de verschillende units te specificeren. U kunt daarvoor de door deze "unitsheet" invullen en e-mailen aan info@bgnu.nl.

Dienstverband beëindigen?

Lees artikel
 • Datum: 18-02-2021
 • Omschrijving: Werkgevers houden de regie bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst in eigen hand door te kiezen voor een vaststellingsovereenkomst.
  De Wet werk en zekerheid (WWZ) beperkt de mogelijkheden op basis waarvan een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.

Verslag ledenvergadering d.d. 24 november 2020

 • Datum: 04-02-2021
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de ledenvergadering op 24 november 2020.

Laten onze uitvaartmedewerkers zich vaccineren tegen Covid-19?

Lees artikel
 • Datum: 12-01-2021
 • Omschrijving: Mag een uitvaartwerkgever vaccinatie tegen Covid-19 van medewerkers eisen als bijdrage aan een veilige werkomgeving?

Uitzonderingen mondkapjesplicht

Lees artikel
 • Datum: 07-01-2021
 • Omschrijving: Lees hier welke groepen zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht die ook in uitvaartcentra en crematoria geldt.

UBO-register

Lees artikel
 • Datum: 01-12-2020
 • Omschrijving: Belanghebbenden in een onderneming zijn vanaf 27 september 2020 verplicht om zich in te schrijven in een register. Doel van deze Europese re
  gel is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Verslag ledenvergadering d.d. 23 juni 2020

 • Datum: 26-11-2020
 • Omschrijving: Download hier het verslag van de ledenvergadering op 23 juni 2020.

Jaarplan 2021

 • Datum: 26-11-2020
 • Omschrijving: Download hier het BGNU-jaarplan 2021.

Begroting 2021

 • Datum: 26-11-2020
 • Omschrijving: Download hier de begroting 2021.

Contributiestaffel 2021

Downloaden
 • Datum: 26-11-2020
 • Omschrijving: Download hier de contributiestaffel en de bijbehorende tarieven voor het lidmaatschap van BGNU.

Praktische invulling coronamaatregelen voor uitvaartlocaties

Lees artikel
 • Datum: 29-10-2020
 • Omschrijving: Hier leest u tips hoe uitvaartlocaties invulling kunnen geven aan de coronamaatregelen.

Verbeter de cybersecurity van uw uitvaartonderneming

Lees artikel
 • Datum: 31-08-2020
 • Omschrijving: Cybersecurity is belangrijk. Voorkom dat uw uitvaartonderneming een bron van datalekken is of schade ondervindt door internetcriminaliteit.
  Uit onderzoek blijkt dat cybercriminaliteit de Nederlandse bedrijven en overheid jaarlijks ongeveer tien miljard euro kost. Cybercrime is dan ook allang geen kwajongenswerk meer, maar een serieus risico dat alle ondernemers kan treffen. Toch zijn veel ondernemers zich niet bewust van de risico’s die zij lopen omtrent cybercriminaliteit. Lees hier hoe u uw uitvaartonderneming tegen cybercriminaliteit kunt wapenen.

Test of de e-mail van uw uitvaartonderneming veilig is

Lees artikel
 • Datum: 23-07-2020
 • Omschrijving: Ook uitvaartondernemingen ontvangen en verzenden dagelijks vele e-mails. Het is niet vanzelfsprekend dat dit emailverbinding veilig is. En
  dat is wel belangrijk! De Veilige E-mail Coalitie heeft daarom een website ontwikkeld waar u gratis en snel kunt testen of uw emailverkeer optimaal beveiligd is.

Secretarieel jaarverslag 2019

 • Datum: 24-06-2020
 • Omschrijving: Het jaarverslag laat de activiteiten van BGNU in 2019 zien en toont wat de stand van zaken is van de thema’s waarmee BGNU zich bezig houdt.
  Thema’s waarmee BGNU zich in 2019 heeft bezig gehouden zijn onder andere de cao voor de uitvaartbranche en de verlenging van de RI&E, de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging, medisch geheim versus bescherming van uitvaartverzorgers en mortuariumbeheer. Daarnaast heeft BGNU weer workshops, vergaderingen en NetwerkEvents georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties in de branche (o.a. via het Platform Uitvaartzorg), zowel in Nederland als daarbuiten.

Jaarrekening 2019

 • Datum: 24-06-2020
 • Omschrijving: Hier vindt u het financieel jaarverslag over 2019.

Corona-instructies voor professionals in de uitvaartbranche

 • Datum: 29-05-2020
 • Omschrijving: Download hier instructies voor professionals in de uitvaartzorg over de omgang met maatregelen om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
  Deze instructies zijn bedoeld om te overhandigen aan medewerkers in de uitvaartzorg: zij hebben de richtlijnen over de omgang met de coronamaatregelen dan op een rijtje. Ze kunnen voor hen ook een hulpmiddel zijn richting nabestaanden. U kunt de instructies aanpassen en aanvullen zodat ze passen bij de werkwijze in uw uitvaartorganisatie.