Workshop: Starten met ethiek

Datum

  • wo 18 nov. 2020
  • 14:00u tot 18:00u

Details locatie

  • Thérèse Schwartzestraat 1
  • 2597 XJ
  • Den Haag
  • Netherlands

Let op: Er is heel veel belangstelling voor deze startersworkshop. Momenteel is er een wachtlijst.

In de workshop Starten met ethiek voor de uitvaartzorg staan uw eigen ervaringen centraal. Iedereen wordt tijdens zijn of haar werk geconfronteerd met ethische dilemma’s. Bijvoorbeeld, wat doet u wanneer een nabestaande afscheid wil nemen, maar de overledene bij leven duidelijk heeft gemaakt dit niet te willen? Of wat doet u als de wensen van de nabestaanden botsen met uw eigen normen en waarden? Dit zijn voorbeelden van dilemma’s die voorbij kwamen tijdens de workshops Ethiek die BGNU in 2019 organiseerde.

Voor wie
De workshop Starten met ethiek is bedoeld voor uitvaartverzorgers die de eerdere workshops gemist hebben en graag een goede start willen maken met het bewust omgaan met ethische vragen in de dagelijkse praktijk. In de workshop leren zij morele dilemma’s herkennen en krijgen zij een methode aangereikt om hier op een zinvolle manier mee om te gaan. Als deelnemer leert u een keuze maken waar u achter kunt staan en die u kunt uitdragen tijdens uw werk.

Starten met ethiek
De workshop start met een korte introductie, waarin wordt uitgelegd wat ethiek inhoudt en wat ethische dilemma’s zijn, en er worden alvast voorbeelden besproken van ethische kwesties uit de uitvaartzorg. Tijdens de rest van de workshop staat de dialoog centraal. Dit is een werkvorm waarbij u met elkaar in gesprek gaat en gezamenlijk tot een inzicht probeert te komen. U leert dus van elkaars ervaringen en u zult zien dat een andere visie op hetzelfde dilemma veel inzicht kan bieden. Deze dialoog wordt gevoerd aan de hand van een ethische gespreksmethode, die u ook kunt toepassen in uw eigen beroepspraktijk. Aan het eind van de workshop wordt besproken hoe u uw gemaakte keuze kunt uitdragen in de praktijk.

Ethiek in Praktijk
De workshop wordt gegeven door Ethiek in Praktijk, opgericht door ethica en docent omgangskunde Nada Dijkema. De visie van Ethiek in Praktijk is dat ethiek een praktische bezigheid is. Nadenken over ethiek helpt bij het maken van eigen keuzes en om daar voor te gaan staan. Nada Dijkema: “Nadenken over ethiek en het maken van weloverwogen keuzes, helpen bij het omgaan met ethische dilemma’s in het werk. Wanneer u dit onder de knie hebt, vergroot dit uw werkplezier en uw integriteit als professional.”

Voorbereiding voor de workshops
Ter voorbereiding op de workshop bedenkt u een situatie in uw werk waarin u een ethisch probleem hebt ervaren (waarin u zich afvroeg wat goed was om te doen, of waar u met een rotgevoel bleef zitten). Beschrijf deze situatie kort en geef aan wat u precies als probleem hebt ervaren. Een selectie van deze voorbereide casussen wordt tijdens de workshop besproken. Beschrijft u dus geen situatie die u liever voor uzelf houdt! Het heeft de voorkeur iets uit uw eigen professionele ervaring te beschrijven, maar u kunt ook andermans ervaring of de actualiteit gebruiken.

PE-punten
Deze workshop ethiek telt mee voor de permanente educatie van het NaVU. Deelname aan de workshop wordt beloond met 4 PE-punten.

Inschrijven
Deze workshop staat alleen open voor BGNU-leden. Aanmelden kan - na inloggen - via onderstaande aanmeldformulier. Aan deze workshop kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Bij meer aanmeldingen werkt BGNU met een wachtlijst.

Deze workshop wordt ook gegeven op woensdag 9 september 2020.