Vervolgen met Ethiek voor uitvaartverzorgers

Datum

  • vr 01 okt. 2021
  • 13:00u tot 17:00u

Details locatie

Voor wie de basisworkshop Ethiek voor uitvaartverzorgers heeft gevolgd, is er een vervolgworkshop. Ook daarin staan uw eigen ervaringen en de ethische dilemma’s waarmee u tijdens uw werk wordt geconfronteerd, centraal. Bijvoorbeeld, wat doet u wanneer een nabestaande afscheid wil nemen, maar de overledene bij leven duidelijk heeft gemaakt dit niet te willen? Of wat doet u als de wensen van de nabestaanden botsen met uw eigen normen en waarden?

Voor wie
De vervolgworkshop Ethiek voor uitvaartverzorgers is bedoeld voor uitvaartverzorgers die een van de basisworkshops in 2019, 2020 of 2021 hebben gevolgd en die graag meer diepgang willen geven aan het omgaan met ethische vragen in de dagelijkse praktijk.

Vervolg workshop
Ook in de vervolgworkshop staat het bespreken van uw ervaringen aan de hand van een beslismodel centraal. Het doel van dit model is om een moreel dilemma te analyseren en zo tot een weloverwogen keuze te komen. Er wordt dieper op de stof ingegaan door meer aandacht te besteden aan ethische theorieën die een antwoord geven op de vraag ‘wat is het juiste om te doen?’. Vervolgens wordt er vanuit deze theorieën naar de ervaringen van de deelnemers gekeken. Samen bespreekt u uw dilemma’s aan de hand van een beslismodel. Nog altijd even praktisch, maar nu extra diepgaand.

Voorbereiding voor de workshops
Ter voorbereiding op de workshop bedenkt u een situatie in uw werk waarin u een ethisch probleem hebt ervaren (waarin u zich afvroeg wat goed was om te doen, of waar u met een rotgevoel bleef zitten). Beschrijf deze situatie kort en geef aan wat u precies als probleem hebt ervaren. De bedoeling is dat een selectie van de voorbereide casuïstiek tijdens de workshop wordt besproken. Beschrijf dus geen situatie die u liever voor uzelf houdt. Het heeft de voorkeur iets uit uw eigen professionele ervaring te beschrijven, maar als u helemaal niets kunt verzinnen kunt u ook andermans ervaring of de actualiteit gebruiken.

PE-punten
Aan de eerdere workshops Ethiek werden door het NaVU 4 PE-punten toegekend. BGNU heeft het NaVU verzocht ook aan deze vervolgworkshop Ethiek voor Uitvaartverzorgers PE-punten toe te kennen.

Inschrijven
Deze workshop staat alleen open voor BGNU-leden. Aanmelden kan - na inloggen - via onderstaande aanmeldformulier. Aan deze workshop kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Bij meer aanmeldingen werkt BGNU met een wachtlijst.