Ledenbijeenkomst BGNU: Op reis naar BGNU 2026

Datum

  • di 30 mrt. 2021
  • 15:30u tot 18:30u

Details locatie

Zeilen naar de toekomst van BGNU
Deze bijeenkomst staat helemaal in het teken van de toekomst van BGNU: waar willen we in 2026 staan? Die reis geven we samen vorm.

De werkgroep BGNU 2026 heeft daar ideeën voor ontwikkeld en uitgewerkt in  een concept-beleidsplan voor de periode 2022-2026. En uiteraard zijn het bestuur en de werkgroep benieuwd hoe de leden daar over denken. Welke zaken gaan we als vereniging oppakken, hoe willen de leden daarbij betrokken zijn, welke prioriteiten stellen we, en zijn we bereid daar budget voor vrij te maken? Concrete vragen dus, waarover we met elkaar in gesprek gaan.

Bij bijeenkomsten die door BGNU worden georganiseerd kunnen foto’s worden gemaakt ten behoeve van de website van BGNU, publicatie in het Brancheblad Uitvaartzorg, e.d. Wanneer u uitdrukkelijk niet gefotografeerd wenst te worden, geeft u dit dan vooraf aan bij de organisatie.