Basisworkshop Ethiek voor Uitvaartverzorgers

Datum

  • vr 25 jun. 2021
  • 13:00u tot 17:00u

Details locatie

Let op: Er is heel veel belangstelling voor deze basisworkshop. Momenteel is er een wachtlijst.

In de basisworkshop Ethiek voor Uitvaartverzorgers staan uw eigen ervaringen centraal. Iedereen wordt tijdens zijn of haar werk geconfronteerd met ethische dilemma’s. Bijvoorbeeld, wat doet u wanneer een nabestaande afscheid wil nemen, maar de overledene bij leven duidelijk heeft gemaakt dit niet te willen? Of wat doet u als de wensen van de nabestaanden botsen met uw eigen normen en waarden? Dit zijn voorbeelden van dilemma’s die voorbij kwamen tijdens eerdere workshops.

Voor wie
De basisworkshop Ethiek voor Uitvaartverzorgers is bedoeld voor uitvaartverzorgers die de eerdere workshops gemist hebben en graag een goede start willen maken met het bewust omgaan met ethische vragen in de dagelijkse praktijk. In de workshop leren zij morele dilemma’s herkennen en krijgen zij een methode aangereikt om hier op een zinvolle manier mee om te gaan. Als deelnemer leert u een keuze maken waar u achter kunt staan en die u kunt uitdragen tijdens uw werk.

Starten met ethiek
De workshop start met een korte introductie, waarin wordt uitgelegd wat ethiek inhoudt en wat ethische dilemma’s zijn, en er worden alvast voorbeelden besproken van ethische kwesties uit de uitvaartzorg. Tijdens de rest van de workshop gaat u met de andere deelnemers aan de slag met uw dilemma. U leert van elkaars ervaringen en zult zien dat een andere visie op hetzelfde dilemma veel inzicht kan bieden. Dit gesprek wordt gevoerd met een ethische gespreksmethode, die u ook kunt toepassen in uw eigen beroepspraktijk. Aan het eind van de workshop wordt besproken hoe u uw gemaakte keuze kunt uitdragen in de praktijk.

Ethiek in Praktijk
De workshop wordt gegeven door Ethiek in Praktijk, opgericht door ethica en docent omgangskunde Nada Dijkema. Ethiek in Praktijk biedt workshops, trainingen en onderwijs aan op het gebied van ethiek in de beroepspraktijk. De visie van Ethiek in Praktijk is dat ethiek een praktische bezigheid is. Nadenken over ethiek helpt bij het maken van eigen keuzes en om hier ook voor te gaan staan. De trainingen zijn altijd zo ingericht dat je met elkaar in gesprek gaat over persoonlijke ervaringen en discussieert over wat het beste is om te doen bij een ethisch dilemma.

Voorbereiding voor de workshops
Ter voorbereiding op de workshop bedenkt u een situatie in uw werk waarin u een ethisch probleem hebt ervaren (waarin u zich afvroeg wat goed was om te doen, of waar u met een rotgevoel bleef zitten). Beschrijf deze situatie kort en geef aan wat u precies als probleem hebt ervaren. De bedoeling is dat een selectie van de voorbereide casuïstiek tijdens de workshop wordt besproken. Beschrijf dus geen situatie die u liever voor uzelf houdt. Het heeft de voorkeur iets uit uw eigen professionele ervaring te beschrijven, maar als u helemaal niets kunt verzinnen kunt u ook andermans ervaring of de actualiteit gebruiken.

PE-punten
Aan de eerdere workshops Ethiek werden door het NaVU 4 PE-punten toegekend. BGNU heeft het NaVU verzocht ook aan deze basisworkshop Ethiek voor Uitvaartverzorgers PE-punten toe te kennen.

Inschrijven
Deze workshop staat alleen open voor BGNU-leden. Aanmelden kan - na inloggen - via onderstaande aanmeldformulier. Aan deze workshop kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Bij meer aanmeldingen werkt BGNU met een wachtlijst.