Kennisbank

Thema


Filter(s) reset
25 onderdelen gevonden

Tips voor de omgang met mensen met dementie

 • Datum: 30-05-2019
 • Omschrijving: Tijdens de ledenvergadering op 29 mei 2019 gaf cognitie- en gedragswetenschapper Paul Jansen (Dementiewijs / Anneke van der Plaats Foundatio
  n) handvatten voor de omgang met mensen met dementie. Download hier 18 van zijn tips!

Natte handtekening Verlof begraven / cremeren?

Downloaden
 • Datum: 02-05-2019
 • Omschrijving: Een digitaal “Verlof tot begraven / cremeren” is voldoende om tot begraven of cremeren over te gaan; een natte handtekening is niet nodig.
  April 2016 stuurde BGNU een brief naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake digitalisering van het document ‘verlof tot begraven/cremeren’. BGNU verzocht daarin om de wet op de lijkbezorging aan te passen door het woord ‘schriftelijk’ uit artikel 11 te halen en tot die tijd te ‘gedogen’ dat uitvaartverzorgers met een geprint document naar begraafplaats en crematorium komen. In zijn antwoord gaf de Minister aan dat "schriftelijk" in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging ook schrifttekens in elektronische vorm omvat. Een natte handtekening op een verlof tot begraven of cremeren is dus niet nodig. U leest het antwoord van de Minister in deze brief.

Opname levenloos geboren kinderen in de BRP

Lees artikel
 • Datum: 19-02-2019
 • Omschrijving: Sinds 4 februari 2019 is het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.

Position paper Wet op de lijkbezorging

Downloaden
 • Datum: 16-11-2018
 • Omschrijving: Eind 2018/begin 2019 stuurt de Minister van Binnenlandse Zaken een brief aan de Tweede Kamer over de herziening Wet op de lijkbezorging.
  Daarna kan in de Tweede Kamer debat plaatsvinden. BGNU heeft haar standpunt verwoord in deze position paper.

D66 Initiatiefnota: Naar een moderne Uitvaartwet

Downloaden
 • Datum: 13-11-2018
 • Omschrijving: D66 vindt dat de Wet op de lijkbezorging eigentijdser moet en doet 14 voorstellen in hun initiatiefnota, ingediend op 12 november 2018. D
  e Minister van Binnenlandse Zaken zal naar verwachting eind 2018 / begin 2019 een brief over deze wet naar de Tweede Kamer sturen.

Wet milieubeheer, ook voor uitvaartondernemingen

Lees artikel
 • Datum: 06-08-2018
 • Omschrijving: De Wet milieubeheer verplicht ondernemers energiebesparende maatregelen te nemen. Energiebesparing kan uitvaartondernemingen veel opleveren.

Model AVG-verklaring

 • Datum: 14-05-2018
 • Omschrijving: MKB Huisjuristen heeft voor BGNU-leden een model AVG-verklaring, toegespitst op de uitvaartverzorging, ontwikkeld.
  Leden van BGNU kunnen dit model gebruiken bij de implementatie van de nieuwe privacyregelgeving.

Beoordelingskader alternatieve lijkbezorging

Lees artikel
 • Datum: 23-03-2018
 • Omschrijving: Met dit beoordelingskader kunnen beleidsmakers besluiten toestemming te geven aan nieuwe lijkbezorgingstechnieken.
  BGNU was van begin af aan betrokken bij de ontwikkeling van dit beoordelingskader alternatieve lijkbezorging. Als branchevereniging wil BGNU alle ruimte voor ondernemers om te innoveren, en tegelijkertijd vindt BGNU het belangrijk burgers te beschermen voor onaanvaardbare schade of aanstoot.

Rapport Beoordelingskader alternatieve vormen van lijkbezorging

Downloaden
 • Datum: 23-03-2018
 • Omschrijving: Met dit beoordelingskader kunnen beleidsmakers besluiten toestemming te geven aan nieuwe lijkbezorgingstechnieken.
  Het is de bedoeling dat dit door de TU Delft opgestelde beoordelingskader onderdeel gaat uitmaken van de Wet op de lijkbezorging.

Digitale aangifte van overlijden, samengevat

 • Datum: 30-06-2017
 • Omschrijving: Uitvaartverzorgers kunnen de aangifte van overlijden digitaal doen. Hier leest u wat daarbij komt kijken.
  Branchevereniging BGNU is actief betrokken bij het project Digitale Aangifte van Overlijden waarin de aangifte van overlijden stap voor stap wordt gedigitaliseerd. Wat is de stand van zaken en wat betekent dit voor u als uitvaartondernemer?

Rapport draagvlak resomeren, januari 2016 (Yarden)

 • Datum: 01-05-2017
 • Omschrijving: In opdracht van Yarden is onderzoek uitgevoerd naar acceptatie van resomeren als nieuwe vorm van lijkbezorging.
  Yarden onderzoekt, in samenwerking met de Nederlandse overheid, de mogelijkheid om resomeren als nieuwe uitvaartmethode in Nederland te introduceren. In dat kader is door MediaTest kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre de Nederlandse bevolking de introductie van resomeren accepteert en overweegt voor de eigen uitvaart, en welke overwegingen daarbij meespelen. Ook is in kaart gebracht hoe aanhangers van verschillende geloofsovertuigingen denken over de diverse aspecten van resomeren. De centrale conclusie van het onderzoek is dat resomeren geaccepteerd wordt als aanvulling op de bestaande uitvaartmethoden: het merendeel van de Nederlandse bevolking staat positief tegenover de introductie van resomeren, een relatief grote groep overweegt resomeren voor zichzelf (al zijn er op dit punt aanzienlijke verschillen tussen geloofsovertuigingen). Het milieuvriendelijke karakter van de methode is het belangrijkste aspect om resomeren in overweging te nemen voor de eigen uitvaart.

Draagvlak resomeren: samenvatting rapport BiZa

Lees artikel
 • Datum: 01-05-2017
 • Omschrijving: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde begin 2017 het draagvlakonderzoek naar alternatieve lijkbezorging zoals resomeren.
  De Tweede Kamer verzocht de minister van Binnenlandse Zaken een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar het maatschappelijk draagvlak voor het toestaan van alternatieve vormen van lijkbezorging zoals resomeren, naast begraven en cremeren. Hier leest u een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek.

Rapport draagvlak resomeren, februari 2017 (Ministerie BiZa)

Downloaden
 • Datum: 25-04-2017
 • Omschrijving: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde begin 2017 het draagvlakonderzoek naar alternatieve lijkbezorging zoals resomeren.
  De Tweede Kamer verzocht de minister van Binnenlandse Zaken een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar het maatschappelijk draagvlak voor het toestaan van alternatieve vormen van lijkbezorging zoals resomeren, naast begraven en cremeren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn weergegeven in dit rapport.

Beeld- en geluidsopnames

Downloaden
 • Datum: 11-04-2017
 • Omschrijving: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) beschrijft in een brief aan BGNU de regels voor beeld- en geluidsopnames van uitvaarten. D
  eze instantie geeft aan dat volgens de Wet bescherming persoonsgegevens beeld- en geluidsopnames van uitvaarten alleen gemaakt mogen worden als de opdrachtgever expliciet toestemming geeft en als deze alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Voor iedere bezoeker aan de uitvaartplechtigheid moet duidelijk zijn dat er opnames worden gemaakt. De opnames moeten na overhandiging aan de opdrachtgever vernietigd worden. Voor live streams – alleen toegankelijk voor de opdrachtgever middels een inlogcode – geldt verder, dat deze niet langer dan een maand open mogen staan.

E-herkenning

Lees artikel
 • Datum: 17-02-2017
 • Omschrijving: Om te kunnen werken met de digitale aangifte van overlijden heeft u e-herkenning nodig.

Handreiking (niet-)natuurlijke dood

 • Datum: 06-02-2017
 • Omschrijving: Leden downloaden hier de Handreiking. De voor schouw in verpleeg- en zorginstellingen essentiële passages zijn hierin gemarkeerd.
  De handleiding is uitgebracht door het Openbaar Ministerie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst en het Forensisch Medisch Genootschap.

Schouwen bij verwacht overlijden

Lees artikel
 • Datum: 06-02-2017
 • Omschrijving: BGNU eiste duidelijkheid op over de termijn waarin bij een verwacht overlijden in een zorginstelling geschouwd wordt.

Ebola-protocol RIVM

Downloaden
 • Datum: 16-01-2017
 • Omschrijving: Download hier het ebola-protocol van het RIVM.

Btw-besluit lijkbezorging 2016

Lees artikel
 • Datum: 09-01-2017
 • Omschrijving: Op de valreep van 2016 heeft de Staatssecretaris van Financiën het besluit van 2013 inzake de btw-vrijstelling van uitvaartdiensten herzien.

Btw-vrijstelling uitvaartdiensten, herziening besluit 2013

Downloaden
 • Datum: 09-01-2017
 • Omschrijving: Download hier het besluit d.d. 28-12-2016 inzake vrijstellingen voor diensten lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen.

Verkeersregels rouwstoet

Lees artikel
 • Datum: 14-12-2016
 • Omschrijving: Sinds 1 juli 2010 mag een rouwstoet niet meer worden doorsneden.

Flyer verkeersregels rouwstoet

Downloaden
 • Datum: 14-12-2016
 • Omschrijving: Sinds 1 juli 2010 mag een rouwstoet niet meer worden doorsneden. In deze flyer worden de regels uitgelegd.

Input BGNU-leden voor evaluatie Wet op de Lijkbezorging

Downloaden
 • Datum: 23-11-2016
 • Omschrijving: In dit document zijn de ingebrachte onderwerpen overzichtelijke gerubriceerd in vier hoofdcategorieën.

Input JOU Advisering voor evaluatie Wet op de Lijkbezorging

Downloaden
 • Datum: 23-11-2016

Evaluatie Wet op de Lijkbezorging

Lees artikel
 • Datum: 23-11-2016
 • Omschrijving: In het eerste half jaar van 2017 vindt de evaluatie van deze wet plaats waarvoor BGNU nadrukkelijk is uitgenodigd.