Opname levenloos geboren kinderen in de BRP

Sinds 4 februari 2019 is het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.

Op 3 februari 2019 is een wijziging van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) in werking getreden. Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders bij de gemeente van hun woonplaats verzoeken om opname van hun levenloos geboren kind op hun persoonslijst in de BRP.

Registratie in de BRP stelt geen voorwaarden aan de duur van de zwangerschap en kan met terugwerkende kracht. Het verzoek is niet gebonden aan termijnen en niet verplicht.

De wetswijziging komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in de basisregistratie voorkomt. Met deze wijziging van de Wet BRP wordt tegemoet gekomen aan de uitdrukkelijke wens van ouders om gegevens over deze kinderen en daarmee hun feitelijk bestaan terug te zien op hun persoonslijst in de BRP.

Meer informatie over de registratie van levenloos geboren kinderen in de BRP is te vinden op de website van de rijksoverheid. Ouders kunnen voor meer informatie over registratie in de BRP ook terecht bij hun woongemeente.

Gerelateerde items

Levenloos geboren kinderen

Lees artikel
  • Datum: 07-06-2017
  • Omschrijving: Als een kindje levenloos wordt geboren, valt het dan onder de werking van de uitvaartverzekering? Vraag de verzekeraar wat mogelijk is.